Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 40 & 41   2 - 15 oktober 2010
Attentie!
Zaterdag 2 oktober zijn er in deze parochie geen H.Missen.

ZATERDAG 2 oktober
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
 
ZONDAG 3 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
Tijdens de viering wrodt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZATERDAG 9 oktober
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 10 oktober   -   Achtentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders v.Gemert-Grooten, voor diaken Bèr Goessen en overl. familieleden
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 40 & 41   2 - 15 oktober 2010
ATTENTIE!
In verband met de viering van het jaarfeest v.d. Kon. Harmonie Heer, begint de avondmis op zaterdag 2 oktober niet om 19.15 doch om 18.00 uur.

ZATERDAG 2 oktober
18.00 uur Avondmis met de Kon. Harmonie Heer en het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de levende en overleden leden van de Kon. Harmonie, voor Thea Bronckers-Habets (offg), Ria Swakhoven-Kerkhofs (offg), John Essers (offg) en Chris Heuts (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 3 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang St.Jozefkoor Malberg
Intenties: als zeswekendienst voor Lies Heuts-Custers, als jaardienst voor overl. familieleden Bovens, voor August Willemsen (offg), voor de overledenen van de parochie en uit dankbaarheid
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 4 oktober   -    H.Franciscus van Assisi
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 5 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 6 oktober   -   H.Bruno, priester
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 7 oktober   -   H.Maagd Maria van de Rozenkrans
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 8 oktober 
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Schurgers-Coolen en zoon Frans, voor overleden ouders Claessens-Nijsten en zoon Harrie en uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 9 oktober
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Mirèse Hermans-Schroders, als zeswekendienst voor Mieke Beckers-Meertens, als jaardienst voor gezusters Costongs, als jaardienst voor Guillaume Beckers, voor Lies Coninx-Walraven (offg), Hein Spauwen (offg), Chrit Wilders (offg) en voor Bertine Magermans-Ackermans (offg)
   
ZONDAG 10 oktober   -  Achtentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor echtel. Welzen-Walraven en voor overl. ouders Lambert Willems en Nette Willems-Hendrikx
   
MAANDAG 11 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en Wim Bronckers en voor Elly Nix en ouders
   
DINSDAG 12 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tina Bronckers en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 13 oktober  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. v.Hooren-Jacobs
   
DONDERDAG 14 oktober   -   H.Callistus I, paus en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 15 oktober   -   H.Teresia van Avila, maagd en kerklerares
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Hameleers-Soudant
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
10 September, Mia Passage-Custers, 74 jaar, Kerkhofweg 31.
Moge haar nu de hemelse rust en vrede zijn vergund.

OPBRENGST COLLECTEN
De in de maand september gehouden kerkcollecten voor het schilderwerk van onze kerken brachten op in Heer € 239.31, in De Heeg € 38.90.

WEEKAGENDA
Maandag 11 oktober, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

AANMELDING H. VORMSEL

De vormselviering voor de kinderen van  onze parochies vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 december in de St. Petrusbandenkerk in Heer.
Ouders van kinderen die onderwijs volgen in groep 8 van de basisscholen, die nog niet voor het Vormsel zijn aangemeld, maar hun kind(eren) toch dit jaar aan de vormselviering willen laten deelnemen, dienen zich  met spoed te melden bij het parochiebureau pastorie Heer. (kantooruren maandag, dinsdag en donderdagmorgen, tel. 3610028)

KLEDINGINZAMELING
Zaterdag 9 oktober a.s. bestaat in Heer weer de mogelijkheid goede draagbare kleding, schoenen, huishoudtextiel zoals lakens, handdoeken en gordijnen in te leveren  aan de pastorie van 10.00 tot 12.00 uur. Gevraagd wordt de aanlevering in gesloten plastic zakken te laten geschieden.
De opbrengst van de gedragen kleding gaat naar de Stichting “ Mensen in Nood” te ’s-Hertogenbosch, die wereldwijd noodhulp verleent aan mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of oorlog, maar ook mensen die in armoede leven.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007