Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 4   21 - 27 januari 2006
ZATERDAG 21 januari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 22 januari   -   Derde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met Sloveens koor
Intenties:
als 1e jaardienst voor mevr. Theunissen-Halders
 
DINSDAG 24 januari   -   H.Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 
DONDERDAG 26 januari   -   HH.Timoteus en Titus, bisschoppen
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uur
 
VRIJDAG 27 januari   -   H.Angela Merici, maagd
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 4   21 - 27 januari 2006
ZATERDAG 21 januari  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Michel Nols, voor Jef Koekkelkoren (offg), Fré Heuts (offg) en voor Ber Cilissen (offg)
 
ZONDAG 22 januari   -   Derde Zondag door het jaar
8.30 uur Leesmis
Intenties:
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx
 
MAANDAG 23 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
 
DINSDAG 24 januari   -   H.Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Jean Canisius (offg)
 
WOENSDAG 25 januari   -   Feest van de bekering van de H.Apostel Paulus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Frijnts - van Gastel
 
DONDERDAG 26 januari   -   HH.Timoteus en Titus, bisschoppen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
 
VRIJDAG 27 januari   -   H.Angela Merici, maagd
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 2e jaardienst voor André Gijsen, als jaardienst voor Sjef Soomers, als jaardienst voor Jef Nelissen en overl. ouders Nelissen-Mans, voor Jean Lemeer en overl. ouders Lemeer-Radschilder, voor Netta Willems-Hendrikx, Hay Peters (offg) en voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
In de parochie De Heeg werden door het H.Doopsel opgenomen in de gemeenschap met de Heer:
Tristan Bos, Habsburgerplein 2 Maastricht.
Emmanuel Bastiaens, Chr. Plantijnstraat 14 Lanaken.

 

DOOPDATA PAROCHIE DE HEEG
Op de zondagen 5 februari, 5 maart, 16 april en 7 mei.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

 

OVERLEDEN
10 Januari. De heer Jo Prevaas, 60 jaar, Demertstraat 90 Maastricht.
Moge hij zijn beloond met de eeuwige vreugde.

 

WEEKAGENDA
Maandag 23 januari. Vergadering Processiecommissie, 20.00 uur, Aen de Wan.
Dinsdag 24 januari, Vergadering kerkbesturen De Heeg en Heer, 20.00 uur, pastorie.

 

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 19 en 26 januari, 20.15 uur, Woordviering.
Zaterdag 21 en 28 januari, 20.30 uur, Eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de dagkapel parochiekerk De Heeg.

 

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ROME
Van 30 augustus tot en met 8 september a.s. kunnen parochianen van De Heeg en Heer deelnemen aan een parochiebedevaart per bus naar Rome.
Op de heenreis wordt overnacht in Chateauneuf-le-Gaulure (Fr) en San Damiano (I), op de terugweg in Turijn (I) en Paray-le-Monial (Fr). De deelnemers verblijven 6 dagen in Rome. Bezoeken worden o.a. gebracht aan Assisi en Taizé.
De totale reissom zal plm. € 735.00 bedragen. Toeslag voor een eenpersoonskamer € 130.00
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Mevr. Marie-José Sullot, parochiebureau, pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 17.00 uur.

 

ADVENTSACTIE 2005
Deze actie mag zeker als geslaagd worden beschouwd. Het waterprobleem in Madagascar heeft kennelijk velen geraakt. Fijn dat er zovelen meeleven met mensen die geen drinkwater hebben en daardoor besmettelijke ziektes oplopen, of onvoldoende voedsel krijgen door het verdorren van rijstplanten onder een tropische zon van 65 graden.
De actie heeft in totaal € 1677.32 opgebracht. Geweldig!
In de parochiekerk Heer € 622.83, kapel Opveld € 169.49, persoonlijke giften € 885.00.
Met uw steun zullen de inwoners van Adidimiady geholpen worden. Dit jaar nog zal een grote waterput geboord worden, een put die zuiver en voldoende water kan leveren voor de arme bevolking aldaar.
Verleden jaar financieerden we een gelijkwaardig project, het boren van een waterput in het melaatsendorp Ankitsikitsivahy. De uitvoering hiervan liep vertraging op, omdat men stuitte op een granietlaag, waar de bewoners met hun primitief gereedschap (hamer en beitel) niet door geraakten. Er werden grote werktuigen bijgehaald. Alles verliep nu gunstig. De bewoners kunnen nu zuiver en voldoende water gebruiken. Alsnog hartelijk dank!
Water is een basisrecht! De parochie Heer heeft gezorgd dat dit recht kon toegekend worden aan de melaatsen in Ankitsikitsivahy en de mensen in Andidimiady. Meer dan een glas water hebt u gegeven aan zoveel armen. Daarom wil ik u van ganser harte bedanken! En ik wens dat u er zich gelukkig om voelt!
Elkaar helpen is leven volgens het evangelie…….. is christenmens zijn!
Daarom nogmaals duizendmaal DANK voor alle gevers.

Zr. Renée Peeters
Klooster Opveld.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007