Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 19 januari - 1 februari 2013

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 4 & 5   19 januari - 1 februari 2013
ZONDAG 20 januari   -   Tweede zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. 50-jarig huwelijk van Truus en Lambert Mulleneers-Beckers
 
ZONDAG 27 januari   -   Derde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang van Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris, diaken Ber Goessen en overl. van de familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 4 & 5   19 januari - 1 februari 2013
ZATERDAG 19 januari
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 20 januari   -   Tweede zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Roos Dassen-Austen, als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Jean Heuts (offg), voor Hub Dassen (offg),voor Mieneke Jamin-Ter Linden (offg)


MAANDAG 21 januari   -   H. Agnes, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
 
DINSDAG 22 januari   -   H. Vincentius, diaken en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendienst Betje van der Elsen-Verstappen
   
WOENSDAG 23 januari 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 24 januari   -    H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter

 
VRIJDAG 25 januari   -   Bekering v.d. heilige apostel Paulus
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 26 januari
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Mattie Scaf (offg)
   
ZONDAG 27 januari   -   Derde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Jef Soomers, als jaardienst voor Jef Nelissen en voor Mieneke Jamin-Ter Linden (offg)
 
MAANDAG 28 januari   -   H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch
   
DINSDAG 29 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche

 
WOENSDAG 30 januari 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 31 januari   -   H. Johannes (Don) Bosco, priester
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 1 februari 
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor de echtl. Thehu-Claessens en voor de zielen in het vagevuur
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

BENOEMINGEN
Pastoor P. Horsch is met ingang van 1 januari 2013 benoemd tot pastoor van de parochies van Heugem, Scharn en Amby en is dus nu pastoor van vijf parochies. De kapelaans Lipsch en Antony zijn reeds eerder benoemd tot kapelaans van het nieuwe, grote cluster.

EERSTE HEILIGE MIS
Om God te danken en te delen in de vreugde bij gelegenheid van mijn priesterwijding wil ik u van harte uitnodigen voor mijn Eerste Heilige Mis op zaterdag 2 februari a.s. om 18.00u in de H. Walburgakerk te Amby. Aansluitend is er een receptie in het gemeenschapshuis "Ambyerhoof", Severenplein 27 te Amby. Uw gebed en aanwezigheid op deze feestelijke dag worden zeer op prijs gesteld.
Kapelaan Anu Antony Kalarickal

OVERLEDEN
- 1 januari, Rini Spronck-Tillie, 63 jaar, Bovenstebosch 16.
- 3 januari, Maria Counotte-Crijns, 91 jaar, Croonenhoff.
- 5 januari, Marie Pakbiers-Retrot, 89 jaar, La Valence.
- 11 januari, Trees Bannink-Claessens, 86 jaar, Croonenhoff.
Moge God hen hebben toegelaten tot zijn hemels Koninkrijk.

WEEKAGENDA
- Maandag 21 januari, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 28 januari, 20.00u St. Servaasbasiliek, beëdiging van dhr. L. Houben tot kerkmeester bouwzaken.

OPBRENGST COLLECTE

De met Kerstmis gehouden kerkdeurcollectes voor het grootonderhoud van de kerkgebouwen brachten op in Heer € 657,02 en in De Heeg € 235,81.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007