Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 21 januari - 3 februari 2012

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 4 & 5   21 januari - 3 februari 2012
ZONDAG 22 januari   -   Derde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris, voor diaken Ber Goessen en voor de overl. van de familie
 
ZONDAG 29 januari   -   Vierde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 4 & 5   21 januari - 3 februari 2012
ZATERDAG 21 januari
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 5e jaardienst voor Carla Biesmans-Willems
   
ZONDAG 22 januari   -   Derde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx, als 1e jaardienst voor Roos Dassen-Austen en voor overl. ouders


MAANDAG 23 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 24 januari   -   H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
   
WOENSDAG 25 januari   -   Bekering van de H. Apostel Paulus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DONDERDAG 26 januari   -   H.H. Timoteüs en Titus, bisschoppen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de echtl. Froyen-Meusen
   
VRIJDAG 27 januari   -   H. Angela Merici
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Sjef Soomers, als jaardienst voor Jef Nelissen en voor Jef Nix (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 28 januari
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Gertie Knubben-Geurts, als zeswekendienst voor Jean Hendrikx, als jaardienst voor Lies Schuffelers-Nelissen en als jaardienst voor Jeng Schuffelers
   
ZONDAG 29 januari   -  Vierde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Mia van Hooren-Stassen (offg), voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche en voor overl. ouders
   
MAANDAG 30 januari 
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Bernadette
   
DINSDAG 31 januari   -   H. Johannes (Don) Bosco, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur

 
WOENSDAG 1 februari  
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens en voor een zekere intentie
   
DONDERDAG 2 februari   -   Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met kaarsenzegening en lichtprocessie met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor Jef Nix (offg), voor Jef Meij en voor de overl. van een familie
Na de viering mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen
   
VRIJDAG 3 februari   -   H. Blasius, bisschop en martelaar
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overl. van de familie Hanssen-Ernst, voor José Claessens-Stroom, voor de overl. van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de viering mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen, tevens biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 23 januari, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Dinsdag 24 januari, 20.00u bij fam. Dubois, vergadering Werkgroep Communie en Vormsel.

OVERLEDEN

- 14 januari, Corry Theunissen-Felix, Neutronstraat 18.
Moge zij nu de beloning ontvangen voor het vele goede dat zij gedaan heeft.

GROOT-ONDERHOUD

De in de maand januari gehouden collecte voor het groot-onderhoud van de kerkgebouwen brachten op in De Heeg € 28,67 en in Heer € 280,97. Dank aan de gevers.

OPGELET!!!

Aan een van onze parochianen is aan zijn huisdeur met een smoes een vlaai aangeboden 'namens de parochie' Op dezelfde dag nog werd er bij hem ingebroken. Wij willen duidelijk maken dat er namens onze parochies géén vlaai wordt aangeboden aan de deur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007