Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 22 januari - 4 februari 2011

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 4 & 5   22 januari - 4 februari 2011
ZATERDAG 22 januari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 4e jaardienst voor Carla Biesmans-Willems

20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 23 januari   -   Derde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris, Harrie v.d.Bosch en Bertha Nelissen-Schrijnemakers


ZATERDAG 29 januari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 30 januari   -   Vierde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 4 & 5   22 januari - 4 februari 2011
ZATERDAG 22 januari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Wiche-Notermans en zoon Renee, als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Mia Erkamp-v.Kan (offg) en voor Frans de Groen (offg)
   
ZONDAG 23 januari   -   Derde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst  voor Viktor Dirix en voor Marieke Costongs-Willems (offg)


MAANDAG 24 januari   -    H.Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan en Ria Swakhoven-Kerkhofs(offg), Magda Roquet-Bouvrie, Jos Senden en Maria Pregter en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 25 januari   -   Bekering van de H.Apostel Paulus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 26 januari   -   HH.Timoteüs en Titus, bisschoppen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Froyen-Meusen
   
DONDERDAG 27 januari   -   H.Angela Merici, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere v.d. H.Antonius
   
VRIJDAG 28 januari   -   H.Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament;  stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 2e jaardienst voor Lies Schuffelers-Nelissen en als jaardienst voor Sjeng Schuffelers
Na de H.Mis: Biechtgelegeheid

   
ZATERDAG 29 januari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche
   
ZONDAG 30 januari   -  Vierde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Anneke Beckers-Rompelberg en voor Marieke Costongs-Willems (offg)
   
MAANDAG 31 januari   -   H.Johannes (Don) Bosco, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 1 februari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens en dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
WOENSDAG 2 februari   -   Opdracht v.d. Heer in de tempel (Maria Lichtmis)
15.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Sjeng Theunisz en uit dank wegens een verjaardag, voor Mia Passage-Custers (offg), Anneke Beckers-Rompelberg (offg), Jef Meij en voor een bijzondere intentie.
Tijdens de viering worden kaarsen gezegend en is er een lichtprocessie
   
DONDERDAG 3 februari   -   H.Blasius, bisschop en martelaar
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie.
Na de H.Mis mogelijkheid de Blasiuszegen te ontvangen
   
VRIJDAG 4 februari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Ronnie Kostons, ter ere van het H.Hart voor de overledenen v.d. familie Hanssen-Ernst, voor Willy Custers (offg), José Claessens-Stroom, Bertha Nelissen-Schrijnemakers (offg), voor de overledenen van een familie, zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Donderdag 27 januar, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep II.
Maandag 31 januari, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep I
Dinsdag 1 februari, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

OVERLEDEN

1 januari, Jan Swakhoven, 70 jaar, Akersteenweg 33.
Moge hij de hemelse heerlijkheid zijn binnengegaan.

OPBRENGST KERKDEURCOLLECTE

De tijdens de afgelopen feestdagen in Heer gehouden kerkdeurcollecten voor het schilderwerk van de kerk brachten op € 800.19. Een mooi resultaat! Dank aan de gevers!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007