Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 23 januari - 5 februari 2010

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 4 & 5   23 januari - 5 februari 2010
ZATERDAG 23 januari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 24 januari   -   Derde zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis met samenzang
   
ZATERDAG 30 januari   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 31 januari   -   Vierde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 4 & 5   23 januari - 5 februari 2010
ZATERDAG 23 januari   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Sjo Janssen
   
ZONDAG 24 januari   -   Derde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Victor Dirix, als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, voor Lieske Brouwers-Costongs (offg) en voor Leon Prikken (offg)
   
MAANDAG 25 januari   -   Bekering van de H.Apostel Paulus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan van Kempen
   
DINSDAG 26 januari   -   HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Froyen-Meusen
   
WOENSDAG 27 januari   -   H.Angela Merici, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jef Nelissen en Jef Soomers, voor Pie Vranken en Jean Rompelberg (offg)
   
DONDERDAG 28 januari   -   H.Thoma van Aquino, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 29 januari   -   H.Arnold Janssen, priester
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 2e jaardienst voor John Baltussen, voor Chrit v.d.Akker (offg), overl. ouders Frijnts-v.Gastel en voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 30 januari   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Trees Heuts-Hendrix, voor Harry Decker (offg) en Sjef Passier (offg)
   
ZONDAG 31 januari  -  Vierde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Rinus en Roos Stallenberg-Ramaekers (offg), Harie Scaf en Lucie Scaf-Haesen en voor Leon Prikken (offg)
   
MAANDAG 1 februari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens, Magda Roquet-Bouvrie, overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en ter ere van de H.Antonius
   
DINSDAG 2 februari   -   Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: voor Jef Meij
Tijdens de viering kaarsenwijding en lichtprocessie
   
WOENSDAG 3 februari   -   H.Blasius, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd, dat zij het geloof mag leren kennen en waarderen
Na de H.Mis mogelijkheid tot het ontvangen van de Blasiuszegen
   
DONDERDAG 4 februari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 5 februari   -   Eerste vrijdag van de maand - H.Agatha, maagd en martelares
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, als jaardienst voor echtel. Gommans-Idsers,als jaardienst voor Ronnie Kostons,  voor Willy Custers (offg), Chrit v.d.Akker (offg), Jef Rompelberg (offg),voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen,  voor de overledenen van de fam. Douven-Wimmers, voor de overledenen van een familie, vooor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
3 jan. Tina Seegers-Heuts, 96 jaar, " De Zeven Bronnen".
7 jan. René Wiche, 92 jaar, Steegstraat 25.
Mogen zij genieten van het eeuwige geluk dat God voor hen heeft bestemd.

WEEKAGENDA
Maandag 25 jan, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Maandag 1 feb. 11.00 uur pastorie: werkgroep Ziekenbezoek.
Dinsdag 2 feb. 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.

BLASIUSZEGEN
In aansluiting op de avondmis van 19.00 uur, op het feest van de H.Blasius, woensdag 3 februari, bestaat de mogelijkheid de Blasiuszegen te ontvangen. De H.Blasius, bisschop en martelaar wordt in het bijzonder aangeroepen als patroon tegen keelziekten.

OPBRENGST KERKCOLLECTEN
De in de maand januari gehouden kerkcollecten voor het schilderwerk in onze twee kerken brachten in Heer op € 534.34. In De Heeg € 161.17.

OVERLIJDEN MEVR. M. ROQUET-BOUVRIE
Langs deze weg wil ik mede namens mijn kinderen en familie u allen danken, die op zo'n hartelijke wijze medeleven en belangstelling hebben betoond tijdens de ziekte en overlijden van mijn echtgenote. Dit medeleven en ook uw gebed hebben mij gesterkt en gesteund in de moeilijke dagen die ik heb meegemaakt.
                    Maastricht, 18 januari 2010
                    diaken Guill. Roquet

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007