Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 19 januari - 1 februari 2008

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 4 & 5   19 januari - 1 februari 2008
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 19 januari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 20 januari   -   Tweede Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZATERDAG 26 januari  
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Leon Gerets en Tiny Ummels-Reiters
   
ZONDAG 27 januari   -   Derde Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 4 & 5   19 januari - 1 februari 2008
ATTENTIE!
In verband met de toediening van het H.Vormsel op zaterdag 26 januari, begint de H.Mis op die zaterdagavond niet om 19.15 uur doch om 19.00 uur.

ZATERDAG 19 januari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Wim van Wissen, als jaardienst voor Frans Lasoe, voor Giok Hoo Demmers-Lee (offg), Ed Schiepers (offg), Wim Franssen (offg) en voor Anna Jacobs-Knubben (offg)
   
ZONDAG 20 januari   -   Tweede Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx, als jaardienst voor Giel Heijnen, als 2e jaardienst voor Victor Dirix en uit dankbaarheid aan God voor de weldaden in het afgelopen jaar, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2008 en voor hun overleden ouders
   
MAANDAG 21 januari   -   H.Agnes, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de redding van de zielen en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 22 januari   -   H.Vincentius, diaken en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor fam. Penders, kinderen en kleinkinderen
   
WOENSDAG 23 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Paul Penders
   
DONDERDAG 24 januari   -   H.Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
   
VRIJDAG 25 januari   -   Feest van de bekering van de H.Apostel Paulus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en overl. ouders Frijnts-van Gastel
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 26 januari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jef Nelissen en Jef Soomers, als 1e jaardienst voor Enny Boers-van Beek, voor Lambèr Kerssemeeckers (offg), echtel. Froijen-Meusen en voor Miep Haesen (vanwege verjaardag)
Tijdens deze viering ontvangen 42 kinderen het Sacrament van het H.Vormsel
   
ZONDAG 27 januari   -   Derde Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Liesbeth Vliegen-Wijts, als jaardienst voor Michel Nols, voor Jean Thans en uit dankbaarheid aan God voor de weldaden in het afgelopen jaar, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2008 en voor hun overleden ouders
   
MAANDAG 28 januari   -   H.Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Pie Frijns, echtel. Gulikers-Jacobs en echtel. Gulikers-Munnichs en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 29 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Lies Lahoye en overl. familie en voor Martin Lamkin
   
WOENSDAG 30 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de redding van de zielen
   
DONDERDAG 31 januari   -   H.Johannes (Don) Bosco, priester
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Louis Beckers
   
VRIJDAG 1 februari   -   Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 1e jaardienst voor Cato Toorens-Ackermans, ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Tilla Thehu-Claessens, Lies Josquin, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor de zieken in de familie en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 6 januari jl. ontving in De Heeg het H.Sacrament van het Doopsel: Shaun Ummels, Ramershaag 62.
Door het H.Doopsel werd hij herboren tot een nieuw leven en ingelijfd in onze kerkgemeenschap.
Dopeling, ouders en familie: proficiat.

WEEKAGENDA
Vrijdag 18 januari, 20.00 uur, zaal kerk De Heeg: info.avond deelnemers parochiereis Israel.
Zaterdag 26 januari, 10.00-11.30 uur, zaal kerk De Heeg: Gezinsmisclub.
Maandag 28 januari, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.

GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUWEN
De kerkcollectes voor dit doel, gehouden op 5 en 6 januari jl., brachten in Heer € 391.30 en in De Heeg € 173.08 op.

TOEDIENING H. VORMSEL
Zaterdag 26 januari zal vicaris R.Maessen in onze kerk tijdens de H.Mis die om 19.00 uur (dus niet om 19.15 uur) begint, het H.Vormsel toedienen aan de hierna genoemde kinderen.
Van basisschool “De Burght”:
Michelle Bessems, Samantha Boumans, Brett Essers, Jamie-Lee Lassouw, Cody Meens, Wesley Meijs, Bibi Nicolaes, Ric Ravesteijn, Eline Sluismans en Jules van Velthuysen.
Van basisschool “De Joppenhof”:
Joep Atol, Lucas Hüter, Keanu Marten, Aron Augustinus, Mike Meusen, Danny Willems, Felice Hermans en Yves Tilmans.
Van basisschool “De Kring”:
Emile v.d.Boorn, Gwen Goverde, Ruud Gökemeijer, Roy de Ruijter, Kayleigh van Hoorn, Alexander Oldekamp, Rick Schobbe, Kenneth Bartelet, Kyra Raadschilders, Kim Vrancken, Nadine Claessens, Dennis Haupts, Nikki en Jay Olislagers, Kimberly Linke, Diederik van Kempen, Ellen v.d.Schrier, Jerome Brandt en Michelle Cremers.
Van basisschool “De Schans”:
Bryen van ’t Hul en Kevin Gip.
Van basisschool “De Perroen”/Parochiegroep:
Shelly Mordang, Claire Schapendonk en Milou Penders.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
Dinsdag 15 januari jl. werd in de parochiekerk van De Heeg gestart met een serie geloofsverdiepingsavonden. Deze worden gehouden op dinsdag en donderdag van 20.00 tot 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden. Ook hoeft men zich hiervoor niet te melden. Ook al hebt u de eerste of tweede avond van deze bijeenkomsten gemist, u bent toch welkom. Iedereen, zowel jongeren als volwassenen kunnen aan deze bijeenkomsten deelnemen. In vijftiental avonden wordt geprobeerd de waarde van de door de Heer gebrachte blijde boodschap die persoonlijk aan ieder van ons is gericht, te ontdekken, een boodschap die ook een uitnodiging is Hem te volgen op de weg van de liefde. Tevens wordt op deze avonden geprobeerd een antwoord te vinden op de belangrijkste levensvragen. Bent u zoekend of nieuwsgierig hierna, komt u dan!
Voor informatie kunt u terecht bij pastoor P.Horsch, via het parochiebureau.

VRIJWILLIG(ST)ERS GEVRAAGD
Met de komst van kapelaan R.Maenen is de kapelanie aan de Oude Kerkstraat nr. 7 weer bewoond. De kapelanie zal moeten worden schoon gehouden. Dit zal zoals het zich laat aanzien twee morgens in de week moeten geschieden. Zijn er soms in onze parochies vrijwillig(st)ers die deze werkzaamheden op zich willen nemen? Wilt u nadere informatie hierover, of wilt u zich spontaan hiervoor melden, neemt u dan contact op met het parochiebureau.

GEEF DE KERK KLEUR
In Ons Weekblad van 12 december werd melding gemaakt van een kleurwedstrijd in verband met het schilderen van de St.Petrus’ Bandenkerk. Aan deze kleurwedstrijd zijn prijzen verbonden! De kleurplaten werden op de basisscholen uitgereikt of via de scholen verkrijgbaar gesteld. Er bestaat nog de mogelijkheid de ingekleurde platen in te leveren, dit kan tot 1 februari aan de pastorie.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007