Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 39   22 - 28 september 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 22 september  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 23 september   -   Vijfentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Ria van Hooren-Jaspers en voor Maike Noël-Starren
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 39   22 - 28 september 2007
ZATERDAG 22 september  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Netta Ramaekers-Raemaekers, als jaardienst voor May Thoma, als jaardienst voor Elly Claessens-Delamboy, voor Jean Huysmans (offg) en Giok Hoo Demmers-Lie (offg)
   
ZONDAG 23 september   -   Vijfentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor Theo en Ellen Stevens, als jaardienst voor Willem Eugène François Xavier Mathias Kerens de Wijlre, voor Frans Vissers (offg), echtel. Heuts-Willems, Elly Jamin-van Hees (offg), en voor overl. ouders Quax
   
MAANDAG 24 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders v.d. Berg-Prikken en dochter Jenny, als jaardienst voor Leen Geijselaers en Liza Jaspers, voor Louis Beckers en om een groot godsvertrouwen
   
DINSDAG 25 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en Tilla Thehu-Claessens
   
WOENSDAG 26 september   -   HH.Cosmas en Damianus, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Truia Houben-Essers (offg), Sjer Beckers, Jean Thans, echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
   
DONDERDAG 27 september   -   H.Vincentius de Paul, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de stervende zondaars en voor de zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 28 september   -   H.Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren
14.00 uur Huwelijksmis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden voor bruidspaar Davy Reneerkens en Simone Sipers
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin, Wiel Prikken (offg) en voor de priesterzielen in het vagevuur
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 24 september, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.
Zaterdag 29 september, 10.00-11.30 uur, zaaltje kerk De Heeg: Gezinsmisclub.

KOMST NIEUWE KAPELAAN ?
Na het vertrek van kapelaan Cornelius op 1 februari jl. en kapelaan Martinus op 1 juli jl. werd ons door het bisdom toegezegd dat ter versterking van het pastorale team in onze twee parochies, in de loop van de maand september jl.een nieuwe kapelaan zou worden benoemd. Zoals inmiddels is gebleken, is deze benoeming nog steeds niet gerealiseerd. De oorzaak hiervan is het wel bekende tekort aan priesters in ons bisdom. Een dergelijke benoeming, vergt veelal meerdere verschuivingen in het priesterbestand. Het daardoor ontstane tekort in de ene parochie, moet weer vanuit een andere parochie worden aangevuld. Een niet gemakkelijke opgaaf!
De belofte van een nieuwe kapelaan voor onze parochies blijft volgens het bisdom gehandhaafd. Met enig geduld onzerzijds, hopen wij dat we toch binnen niet te lange tijd, een nieuwe kapelaan in onze parochies te mogen verwelkomen.

ALPHA-CURSUS
Eind deze maand starten we in onze parochies met een zogenaamde alpha-cursus.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof. Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Data: Donderdagavonden van 27 september t/m 29 november 2007.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Zaaltje onder de kerk van De Heeg, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis “De Boeckel”.
Kosten. Vrije gave.
Voor meer informatie: www.parochieheer.nl
Aanmelden: Parochiebureau Heer

AANMELDING 1e H.COMMUNIE EN VORMSEL
Kinderen die het komend schooljaar in groep 4 zitten op een basisschool buiten Heer of De Heeg en die op zondag 27 april a.s. de 1e H.Communie willen doen, kunnen worden aangemeld bij het parochiebureau. Kinderen die in schooljaar 2007-2008 in groep 8 zitten van een basisschool buiten Heer of De Heeg en die het Sacrament van het H.Vormsel wensen te ontvangen, kunnen eveneens nu bij het parochiebureau worden aangemeld.

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van dinsdag 25 maart t/m vrijdag 4 april 2008 wordt voor de parochianen van Heer en De Heeg een bedevaartsreis naar Israël georganiseerd, met mooie excursies en verblijf in goede hotels. Tijdens deze elfdaagse rondreis wordt het noorden en midden van het H.Land bezocht. Zo zien de deelnemers het groene Galilea, Jeruzalem, Bethlehem en het Dode Zeegebied. Men ziet met eigen ogen de plaatsen waar Jezus is geboren, wonderen verrichtte, heeft geleden, is gestorven en verrezen. De bakermat van het geloof dus en van onze beschaving.
De reis staat onder leiding van pastoor Horsch en mevr. Marie José Sullot.
Heeft u belangstelling voor deze reis, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. Sullot, op de pastorie Heer op maandag, dinsdag en donderdag.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007