Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 39   23 - 29 september 2006
ZATERDAG 23 september  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 24 september   -   Vijfentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Jean Bartelet
   
DINSDAG 26 september   -   HH.Cosmas en Damianus, martelaren
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor heilige priesters
   
DONDERDAG 28 september   -   H.Wenceslaus, martelaaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 29 september   -   HH.Michael, Gabriël en Rafael, aartsengelen
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de stervenden
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 39   23 - 29 september 2006
ZATERDAG 23 september  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Harie Habets, als jaardienst voor Leen Geyselaers, als jaardienst voor ouders Prikken-Vrancken, als jaardienst voor Theo en Ellen Stevens (vanwege verjaardag), Marie Heusschen-van Engelshoven (offg), echtel. Heuts-Willems en voor een overledene (offg)
   
ZONDAG 24 september   -   Vijfentwintigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Willem Eugène François Xavier Mathias Kerens de Wijlre en voor Leo Aarts (offg)
   
MAANDAG 25 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jaak Boesten en ter ere van de H.Donatus
   
DINSDAG 26 september   -   HH.Cosmas en Damianus, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie, Sjer Beckers en Jean Thans (offg)
   
WOENSDAG 27 september   -   H.Vincentius de Paul, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Frans de Vroom en Martin Lamkin
   
DONDERDAG 28 september   -   H.Wenceslaus, martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Johannes Hubertus Rompelberg en voor Albert Ringhs (vanwege buurt)
   
VRIJDAG 29 september   -   HH.Michael, Gabriël en Rafael, aartsengelen
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Netta Willems-Hendrikx, Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
In Heer: Randy Custers, Onder de Kerk 21C, Kaylee Geurts, Reijershaag 4 en Djenna van Benthem, Einsteinstraat 71
In De Heeg: Angela Klinkenberg, Trappendaal 78 en Alyssa Janssen, Mussenhaag 3.
Door het H.Doopsel zijn zij wedergeboren en door God aangenomen als zijn eigen kinderen.
Dopelingen, oudes en familieleden proficiat!

OVERLEDEN
11 September, Henk Dubois, 53 jaar, Demertstraat 113.
Moge hij nu aanzitten aan het hemels gastmaal.

WEEKAGENDA
Woensdag 27 september, 14.00 uur, pastorie: stuurgroep Samenwerking parochies Heer en De Heeg.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

OUD NEDERLANDS GELD
Met ingang van het komend weekeinde, zal er achter in onze kerken een offerblok zijn geplaatst, waarin oude Nederlandse munten en bankbiljetten kunnen worden gedeponeerd.
Dit geld zal worden omgewisseld in euro’s. De euro’s zullen worden besteed aan projecten van onze werkgroep Wereldkerk. Elk bankbiljet en/of munt, hoe klein ook, is welkom!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007