Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 19 september - 2 oktober 2009

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 39 & 40   19 september - 2 oktober 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 19 september  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 20 september   -   Vijfentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Bèr Goessen en Fieny Penders-Scaf
   
ZATERDAG 26 september   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 27 september   -   Zesentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Bèr Goessen en Fieny Penders-Scaf
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 39 & 40   19 september - 2 oktober 2009
ZATERDAG 19 september
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Marie Pleumeekers-Heuts, als jaardienst voor Lamber en Lies Kersemeeckers-Rokx, als jaardienst voor overl. ouders Thoma-Ackermans, voor Ronald Wetzels (offg), Math. Essers (offg), Ger Janssen (offg), Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg) en voor Jan van Zoeren (offg)
   
ZONDAG 20 september   -   Vijfentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Willem Eugene Francois Xavier Kerens de Wijlre en voor Lieske Brouwers-Costongs (offg)
   
MAANDAG 21 september   -   H.Matteüs, apostel en evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor een groot godsvertrouwen
   
DINSDAG 22 september   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
WOENSDAG 23 september   -   H.Pius van Pietrelcina (Padre Pio)
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Heuts-Willems
   
DONDERDAG 24 september   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Leen Geijselaers, Lina Jaspers en Nil Schols. en als jaardienst voor Wies de Waal-Henkes
   
VRIJDAG 25 september   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: voor Chrit v.d.Akker  (offg) en echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 26 september   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Theo en Ellen Stevens en voor Sjer Beckers
   
ZONDAG 27 september  -  Zesentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang St.Jozefkoor Malberg
Intenties: als jaardienst voor ouders Frijnts-v.Gastel en alle overledenen van de fam. Frijnts-v.Gastel
   
MAANDAG 28 september   -   HH.Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Johannes Hubertus Rompelberg
   
DINSDAG 29 september   -   HH.Michael, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 30 september   -    H.Hiëronymus, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg)
   
DONDERDAG 1 oktober   -   H.Teresia van het kind Jezus
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 2 oktober   -   HH.Engelbewaarders - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Jef Rompelberg (offg), Bertien Vrancken-Wijnands en overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands, voor Chrit v.d.Akker (offg), Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg), Lies Schuffelers-Nelissen (offg), voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
31 Augustus, Willy Custers, 83 jaar, Akersteenweg 28.
6 September, Toon Corsius, 76 jaar, Dorpstraat 26.
Mogen zij bij de Heer zijn thuisgekomen.

WEEKAGENDA

Maandag 21 september, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Dinsdag 22 september, 20.00 uur, basisschool Joppenhof: Ouderavond vormelingen Heer.
Woensdag 23 september, 20.00 uur, parochiekerk De Heeg: Ouderavond vormelingen De Heeg.

KERKTOREN BEKLIMMEN
Zondag 20 september bent u in de gelegenheid om in de kerk van Heer de torens te beklimmen; startend in de noordtoren kunt u de onlangs gerestaureerde dakconstructie bezichtigen en vervolgens de zuidtoren bestijgen om te genieten van het uitzicht over Heer, Maastricht en het Heuvelland.
Met de entreeprijs van € 5.- sponsort u het zonodige schilderwerk aan de binnenzijde van de kerk.
Kinderen, jonger dan 12 jaar, kunnen wij vanwege de veiligheid niet toelaten. Reserveer nu uw kaarten via www.parochieheer.nl of 043 361 00 28.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007