Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 38   15 - 21 september 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 15 september  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Ria Jaspers-van Hooren
   
ZONDAG 16 september   -   Vierentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 38   15 - 21 september 2007
ZATERDAG 15 september  
19.15 uur H.Mis met zangkoor “Convivo”
Intenties: als zeswekendienst voor Leon Schurgers, voor ouders Smeets-v.d.Boorn en Geelen-Schreurs, echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), Ed Schiepers (offg), Wim Franssen (offg), Lamber Kerssemeeckers (offg), Giok Hoo Demmers-Lie, Jan Corstjens en Corry Corstjens-Sistermans en voor een reine ziel op voorspraak van Edward Poppe
   
ZONDAG 16 september   -   Vierentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor overl. ouders Janssen-Heuts, voor Liza Janssen-Ritchi (offg), Elly Jamin-van Hees offg), voor een reine ziel op voorspraak van Edward Poppe
   
MAANDAG 17 september   -   H.Lambertus, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Frijnts- van Gastel, om een groot Godsvertrouwen en om geborgenheid in God en voor een reine ziel op voorspraak van Edward Poppe
   
DINSDAG 18 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van St. Jozef, als jaardienst voor Berth Nelissen-Quaden, Ger Eggen (offg), voor een reine ziel op voorspraak van Edward Poppe
   
WOENSDAG 19 september   -   H.Januarius, bisschop en martelaar
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Lambèr en Lies Kerssemeeckers-Rokx, Henriëtte Jacobs en voor een overleden priester
   
DONDERDAG 20 september   -   HH. Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong Hasang en gezellen - Martelaren van Korea
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Albert Ringhs (offg), echtel. Pasmans-Lasoe (offg), Louis Beckers en om een groot Godsvertrouwen
   
VRIJDAG 21 september   -   H.Matteüs, apostel en evangelist
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld, Lies Josquin en om heilige priesters
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 17 september, 20.00 uur, pastorie: Bijbelavond.
Dinsdag 18 september, 20.00 uur, groene kamer parochiekerk De Heeg: werkgroep
1e H.Communie/Vormsel.
Woensdag 19 september, 13.30-15.00 uur, zaaltje parochiekerk De Heeg: Gezinsmisclub.

VRIJHOUDEN PARKEERPLAATSEN KERKPLEIN PAROCHIE HEER ZONDAG 16 SEPTEMBER
In verband met de activiteiten van “Heer Totaal” op zondag 16 september a.s., dienen kerkgangers er rekening mee te houden dat op deze zondag geen auto’s kunnen worden geparkeerd op het Kerkplein.

ALPHA-CURSUS
Eind september zullen wij met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof.
Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Data: donderdagavonden van 27 september t/m 29 november 2007.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Onder de kerk van De Heeg-Maastricht, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis De Boeckel.
Kosten: vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau Heer

AANMELDING 1e H.COMMUNIE EN VORMSEL
Kinderen die het komend schooljaar in groep 4 zitten op een basisschool buiten Heer of De Heeg en die de 1e H.Communie willen doen, kunnen worden aangemeld bij het parochiebureau. Kinderen die in schooljaar 2007-2008 in groep 8 zitten van een basisschool buiten Heer of De Heeg en die het Sacrament van het H.Vormsel wensen te ontvangen, kunnen eveneens nu bij het parochiebureau worden aangemeld.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007