Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 38   16 - 22 september 2006
ZATERDAG 16 september
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 17 september - Vierentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
DINSDAG 19 september - H.Januarius, bisschop en martelaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
DONDERDAG 21 september - H.Matteüs, apostel en evangelist
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 22 september
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 38   16 - 22 september 2006
ZATERDAG 16 september
14.30 uur Huwelijksmis bruidspaar Rob Smulders en Lydia Heuts
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Elly Claessens-Delamboy, Corry Corstjens-Sistermans (offg), voor Albert Ringhs (vanwege buurt) en voor Huub Pluymakers (offg)
ZONDAG 17 september - Vierentwintigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Berth Nelissen-Quaden, als jaardienst voor overl. ouders Frijnts–van Gastel, alle overledenen van de fam. Frijnts– van Gastel en als jaardienst voor overl. ouders Janssen-Heuts
MAANDAG 18 september
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius en voor Jaak Boesten
DINSDAG 19 september - H.Januarius, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Kerssemeekers-Rokx, Tilla Thehu-Claessens en Henriëtte Jacobs
WOENSDAG 20 september - HH.Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong Hasang en gezellen, martelaren van Korea
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
DONDERDAG 21 september - H.Matteüs, apostel en evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor roepingen tot het priesterschap
VRIJDAG 22 september
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl ouders Kok-Rietveld, Jef Toorens en Lies Josquin en voor de zieken van de parochie

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS DE HEEG
Zondagen 8 oktober, 5 november en 3 december. Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Euchariastievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

OVERLEDEN
6 September, mevr. Fien Kerckhoffs-Coninx, 62 jaar, Marcus Tellerstraat 6.
Moge zij veilig zijn thuisgekomen bij God onze liefdevolle Vader.

EERSTE H. COMMUNIE 2007
Ouders van kinderen, die komend jaar hun 1e H.Communie willen ontvangen en die niet schoolgaan op een der basisscholen in De Heeg of Heer, worden verzocht dit spoedig telefonisch te melden aan de pastorie, tel. 361 00 28.

KERKCOLLECTE WEEKEINDE 16 – 17 SEPTEMBER 2006
Tijdens de vieringen in het komend weekeinde, zal er in de kerk worden gecollecteerd voor een door het Missieburo Roermond aanbevolen project in Ghana.
De bisschop van het diocees Navrongo-Bolgatanga, de armste regio van Ghana, vroeg ons Missiebureo om finantiële ondersteuning voor het werk van een St. Vincentiusconferentie aldaar .
Deze conferentie zet zich in voor de bevrijding en herintegratie van meer van 100 “heksen”die zijn opgesloten in een heksenkamp in Gambaga.
In de noordelijke regionen van Ghana leven ongeveer 5000 verstotelingen, die gedwongen zijn te leven buiten de samenleving, omdat zij worden gezien als de veroorzakers van droogten, mislukte oogsten, het sterven van vee en het ontstaan van ziektes zoals malaria, polio, cholera en meningitis, ziektes die opleven tijdens de droge en hete seizoenen en oorzaak zijn van de dood van honderden volwassenen en kinderen.
De verstotelingen zijn meestal vrouwen, vooral oudere. Hoe ouder ze zijn, hoe hoger de kans dat ze als heks worden gebrandmerkt. De ongelukkigen worden in kampen ondergebracht, waar ze leven als vluchteling. Er zijn vrouwen die al meer dan 20 jaar in een dergelijk kamp verblijven. Zij wonen in met modder opgetrokken huisjes, onderkomens gelijk aan de in de dorpen voorkomende kippenhokken. Zij leven in constante ellende. Zij mogen sinds hun stigmatisering niet meer terug naar hun gemeenschappen. Zouden zij hiertoe pogingen doen , dan lopen zij het risico te worden gelyncht.
De bisschop van Navrongo-Bolgatanga meent dat het tot de taak van de Kerk behoort en hij zich verplicht voelt, zich het lot van deze beproefde verstotelingen aan te trekken.
Er zijn uiteraard in zijn diocees meerdere categorieën armen en hulpbehoevenden, maar de Kerk kan ze onmogelijk allen bereiken.
De bisschop vraagt ons bisdom steun voor het door de St. Vincentiusconferentie opgezette project.
De vincentianen verstrekken de kampbewoners kleding en voedsel. Getracht wordt de van hekserij beschuldigde vrouwen terug te plaatsen in hun gemeenschappen. Dit lukt hen alleen door opvoeding van de dorpsbewoners en hen tot bewustzijn te brengen dat heksen niet de oorzaak zijn van dood of ziekten. De desbetreffende families worden bewerkt en voorbereid op acceptatie van de uitgestotenen.
Met uw bijdrage ondersteunt u het zo belangrijke werk van de vincentianen in het diocees van Mgr. Lucas Abadamloora en biedt u de verschoppelingen in Gambaga enig perspectief voor de toekomst.
Werkgroep Wereldkerk
Parochie St.Petrus Banden
Heer-Maastricht
Bankrekening: 119896311

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007