Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 38 & 39   15 - 28 september 2012
ZONDAG 16 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: voor diaken Ber Goessen
 
ZONDAG 23 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als 2e jaardienst voor Anita Dassen en voor Hay Faarts
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 38 & 39   15 - 28 september 2012
ZATERDAG 15 september
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Louis Debie en Jeanny Debie-Amory
   
ZONDAG 16 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Janssen-Heuts, voor Antoon Dassen (offg), voor Peter Geerlings (offg) en voor Math Heuts (offg)


MAANDAG 17 september   -   H. Lambertus, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedjee
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Bertha Nelissen-Quaden, voor Pater van Osch, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 18 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Broeder Tagage, voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg)
   
WOENSDAG 19 september   -   H. Januarius, bisschop en martelaar
14.30 uur H.Mis Croonenhoff met ziekenzegening en ziekenzalving
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Lambert en Lies Kerssemeeckers-Rokx en voor mevr. Alken
   
DONDERDAG 20 september   -   HH. Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong Hasang en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 21 september   -   H. Mattheus, apostel en evangelist
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd, dat zij het geloof mag leren kennen en waarderen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 22 september  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Pierre Meertens (offg)
   
ZONDAG 23 september   -  Vijfentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 1e jaardienst voor Frans Cremers, als jaardienst voor Willem Eugene Francois Xavier Mathias Kerens de Wijlre, als jaardienst voor Theo en Ellen Stevens, voor Bertie Soudant-Rademakers, voor Antoon Dassen (offg), voor Leon Severeijns en voor Math Heuts (offg)
   
MAANDAG 24 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en tot intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 25 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur

 
WOENSDAG 26 september   -   HH. Cosmas en Damianus, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. grootouders Ger en Annie Beckers-Braken en voor echtl. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
   
DONDERDAG 27 september   -   H. Vincentius de Paul, priester
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: tot een zekere intentie en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
VRIJDAG 28 september   -   H. Wenceslaus, martelaar
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Dinsdag 25 september, 20.00u basischool de Vlinderboom, ouderavond Vormelingen.
- Woensdag 26 september, 20.00u zaaltje kerk De Heeg, ouderavond Vormelingen.

OVERLEDEN

- 26 augustus, Toon Verkoijen, 86 jaar, Croonenhoff.
Moge hij in Gods eeuwige vrede zijn binnengegaan.

OPBRENGST COLLECTEN

De in september gehouden kerkcollecten voor het grootonderhoud brachten in Heer op € 435,55 en in De Heeg € 80,23.

H. VORMSEL

De Vormselviering zal in de kerk van Heer plaatsvinden en is gepland op zaterdag 15 december om 18.00u. De catechese hiervoor start in de tweede week van oktober. Er wordt een bijdrage gevraagd voor deelname aan het catechesetraject, als u deelneemt aan de kerkbijdrage met een minimum van € 8 per maand is dit €15. Als u niet deelneemt aan de kerkbijdrage is dit € 50. Bent u verhinderd of voor meer informatie kunt u zich wenden tot het parochiebureau.  

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN ?
Ik ben Anu Antony. Ik kom uit Zuid-India; Kerala en ben geboren op 1 september 1985. Wij zijn thuis met z’n vijven; ik ben de middelste van de drie kinderen.

Ik ben mijn priesteropleiding in het kleinseminarie van het bisdom Kanjirapally begonnen. In 2004 ging ik  naar het Interdiocesane Grootseminarie “Good Shepherd” voor mijn filosofiestudie aan de staatsuniversiteit van Calicut. Daarna heb ik stage gelopen met het jongerenpastoraat van mijn bisdom. Toen ik klaar was met mijn stage, vroeg mijn bisschop of ik voor een bepaalde periode naar Nederland wilde gaan om theologie te studeren en daarna als priester te dienen in bisdom Roermond. Natuurlijk heb ik heel goed nagedacht en “ja”gezegd. Ik heb de theologiestudie op Rolduc in Kerkrade gevolgd.

Ik ben benoemd voor u en voor Maastricht Zuid, d.w.z. Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby.
Ik ben blij om komende jaren hier bij u te zijn. Ik vind het mooi om mijn leven te geven voor God en voor u. Ik wil naar u luisteren, van u leren, met u meedoen. Jezus is het grote voorbeeld voor het meeleven met  mensen. Wij kunnen van Hem leren, met Hem  meeleven en door Hem groeien in het geloof. Geloof is nooit ‘af’ maar altijd groeien, opnieuw en opnieuw.
Graag tot ziens!

Kapelaan Anu Antony

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007