Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 38 & 39   17 - 30 september 2011
ZATERDAG 17 september
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 18 september  -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
 
ZATERDAG 24 september
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 25 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Tiny Jacobs-Ghijbels en voor de priesterzielen in het vagevuur
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 38 & 39   17 - 30 september 2011
ZATERDAG 17 september
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Lies Heuts-Custers tevens jaardienst voor Tos Heuts, jaardienst voor Pierre Hofman, voor Hein Spauwen (offg) en Fiena van Loo-Herben (offg)
   
ZONDAG 18 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor de overleden ouders Janssen-Heuts, voor Roos Dassen-Austen (offg) en voor Bertie Soudant-Rademakers (offg)
 

MAANDAG 19 september   -   H. Januarius, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Bert Nelissen-Quaden, jaardienst voor Lambert en Lies Kerssemeeckers-Rokx, voor Magda Roquet-Bouvrie, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 20 september   -   H.H. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasang en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens(offg)
   
WOENSDAG 21 september   -   H. Matteus, apostel en evangelist
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
Tijdens de viering is er gelegenheid tot het ontvangen van een ziekenzegening en ziekenzalving
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 22 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 23 september   -   H. Pius van Pietrelcina (Pater Pio), priester
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix en voor de zieken van een familie
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 24 september
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst Theo en Ellen Stevens, voor Mirese Hermans-Schroders en kinderen Jeroen en Stacey (offg), voor de overl. ouders Swakhoven-Kerkhofs (offg)
   
ZONDAG 25 september   -  Zesentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst Willem Eugene Francois Xavier Mathias Kerens de Wijlre en als jaardienst overl. ouders van Melsen-Magermans
   
MAANDAG 26 september   -   H.H. Cosmas en Damianus, martelaren
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: Sjer Beckers en echtl. Lardenoye-Heuts en zoon Harry
   
DINSDAG 27 september   -   H. Vincentius de Paul, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg)

 
WOENSDAG 28 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
DONDERDAG 29 september   -   H.H. Michael, Gabriel en Rafael, aartsengelen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 30 september   -   H. Hieronimus, priester en kerkleraar
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Dinsdag 20 september, 20.00u pastorie, Bijbelgroep II

OVERLEDEN
6 september, Wieza Nix-Konings, 83 jaar, La Valence
Moge zij delen in de Hemelse heerlijkheid.

H.H. MISSEN VOOR OVERLEDENEN
Zoals bekend is het mogelijk een H. Mis te laten lezen voor een bepaalde intentie. In de meeste gevallen geschiedt dit voor een overleden familielid. Misintenties worden tijdens de viering voorgelezen. De aanwezige gemeenschap wordt gevraagd voor de overledene te bidden en de verlossende kracht van het Misoffer wordt op hem toegepast.
Het is echter ook mogelijk om misintenties voor een periode van tien tot twintig jaar vast te leggen in een met de parochie gesloten schriftelijke overeenkomst, een stichtingsakte. Deze overeenkomsten, stichtingen genoemd, kunnen al worden aangegaan als degene voor wie de intentie gevraagd wordt, nog in leven is. De gevraagde H.H. Missen worden dan gelezen na het overlijden van betrokkene. Het is ook mogelijk dat iemand een stichting wenst, waarin hij vraagt H.H. Missen te laten lezen voor zichzelf, na zijn overlijden. Dit komt veel voor op verzoek van kinderloze echtparen, alleenstaanden of in de gevallen dat een stichter verwacht dat na zijn overlijden, niemand het initiatief neemt H.H. Missen voor hem te laten lezen. Ook de misintenties gevraagd via een stichting worden tijdens de viering voorgelezen.
Wilt u meer informatie over het stichten van H.H. Missen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiebureau, tel. 043-3610028.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007