Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 18 september - 1 oktober 2010

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 38 & 39   18 september - 1 oktober 2010
ZATERDAG 18 september
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 19 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZATERDAG 25 september
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 26 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 38 & 39   18 september - 1 oktober 2010
ATTENTIE!
Vanwege de viering van het jaarfeest van de Kon. Harmonie van Heer, zal op zaterdag 2  oktober de avondmis in Heer niet beginnen om 19.15 uur, maar om 18.00 uur.

ZATERDAG 18 september
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Toon Corsius en Lina Corsius-Bleeser
   
ZONDAG 19 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor ouders Ubachs-Essers en zoon Victor, als jaardienst voor Roos Stallenberg-Ramaekers, als jaardienst voor Lambèr en Lies Kerssemeeckers-Rokx, als jaardienst voor Willem Eugène Francois Xavier Mathias Kerens-de Wijlre, als jaardienst voor ouders Stroom-Heuts en voor Pierre Hofman (offg)
   
MAANDAG 20 september   -    HH.Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong Hasang en gezellen, martelaren van Korea
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Berth. Nelissen-Quaden, voor mevr. Alken, Magda Roquet-Bouvrie en voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 21 september   -    H.Matteus, apostel en evangelist
14.00 uur Huwelijlksmis voor bruidspaar Remco Schiepers en Jerney Suskens
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
WOENSDAG 22 september   
14.30 uur Ziekenzegening en ziekenzalving in Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot godsvertrouwen
   
DONDERDAG 23 september   -   H.Pius van Pietrelcina (Padre Pio)
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarhei
   
VRIJDAG 24 september  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ria Swakhoven-Kerkhofs (offg) en voor een bijzondere intentie
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 25 september
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Theo en Ellen Stevens, voor Pierre Schurgers (offg), Trees Heuts-Hendrix (offg), Bert Thans (offg) en Hein Spauwen (offg)
   
ZONDAG 26 september   -  Zesentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Johannes Hubertus Rompelberg, voor Fien v.Lieshout-Heuts (offg) en voor Sjer Beckers
   
MAANDAG 27 september   -   H.Vincentius de Paul, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
   
DINSDAG 28 september   -   H.Wenceslaus, martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 29 september   -   Feest van de HH.Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 30 september   -   H.Hieronymus, priester en kerkleraar
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 1 oktober   -   H.Teresia van het Kind Jezus, maagd
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H.Hart, voor de overledenen v.d. fam Hanssen-Ernst, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor José Claessens-Stroom, Willy Custers (offg), Jef Rompelberg (offg), voor Bertien Vranken-Wijnands en overl. fam. Vranken-Wijnands, voor de overledenen van een familie en voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 20 sep. 16.30 uur, pastorie: Stichting Restauratie St. Petrus' Banden.

GEDOOPT
12 september, Emma Mullenders, Pastoor Breemanslaan 10 Rekem (B)

OVERLEDEN

26 augustus, Mieke Beckers-Meertens, 82 jaar, "La Valence".
Moge zij in Gods eeuwige heerlijkheid zijn binnengegaan.

GEBEDSDAG VOOR ONZE KINDEREN

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin van ons bisdom organiseert voor de leden van de groepjes 'biddende vaders en moeders' een diocesane gebedsdag op zaterdag 25 september a.s. in het zaaltje onder de kerk, Roserije 400 De Heeg. Na ontvangst om 09.30 uur, een inleiding en een gebedsuur, wordt de dag onderbroken voor een lunch. Om 13.00 uur volgt een workshop. Om 14.00 uur wordt de dag afgesloten met een Eucharistieviering.
De deelname is gratis. Voor meerdere informatie en aanmelding kan men zich wenden tot het secretariaat van afd. Huwelijk en Gezin van het bisdom e-mailadres:  chg@bisdom-roermond.nl of per tfn. 0475 386892.

TOEDIENING H. VORMSEL

De vormselviering in onze parochies voor de kinderen van groep 8 van de basisscholen, zal plaats vinden op zaterdag 11 december om 19.00 uur in de parochiekerk Heer.
Voorafgaande aan de viering zullen de kinderen m.i.v. de eerste week van oktober een catechese ontvangen. Zaterdag 13 november zullen ze deelnemen aan een voorstelmis in de parochiekerk van Heer.
De ouders van de kinderen worden verwacht op de volgende ouderavonden:
- op dinsdag 28 september van 20.00 tot 21.30 uur in de aula van basisschool Joppenhof voor de kinderen parochie Heer.
- op woensdag 29 september van 20.00 tot 21.30 uur in de parochiezaal onder de kerk De Heeg, voor de kinderen parochie De Heeg.
Ouders of verzorgers van kinderen van groep 8, in Heer en De Heeg, die geen aanmeldingsformulier voor het Vormsel hebben ontvangen en toch wensen dat hun kind wordt gevormd, kunnen zich voor aanmelding of informatie wenden tot het Parochiebureau pastorie Heer, tijdens kantooruren op maandag- dinsdag- en donderdagmorgen, telefoon 043 3610028.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007