Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 38 & 39   13 - 26 september 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 13 september  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: Gerda Nafzger-Custers
   
ZONDAG 14 september   -   Feest van Kruisverheffing
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
13.00 uur Poolse H.Mis
   
ZATERDAG 20 september  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 21 september   -   Vijfentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 38 & 39   13 - 26 september 2008
ZATERDAG 13 september
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Pie Vranken (offg), Trees Ubags-Loyson (offg) en Solange Frissen (offg)
   
ZONDAG 14 september   -   Feest van Kruisverheffing
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Janssen-Heuts, voor echtel. Welzen-Walraven en voor een bijzondere intentie
   
MAANDAG 15 september   -   H.Maagd Maria, Moeder van Smarten
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Maria Retrae-Janssen (offg) en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 16 september   -   HH.Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop - martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Catharina Muijtjens-Wijnands (offg)
   
WOENSDAG 17 september   -   H.Lambertus, bisschop en martelaar
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg), Henriëtte Jacobs en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 18 september   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pie Vranken en Berth Nelissen-Quaden
   
VRIJDAG 19 september   -   H.Januarius, bisschop en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Lambèr en Lies Kerssemeeckers-Rokx, Lies Josquin en mevr. Alken
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 20 september  
19.15 uur H.Mis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Willem Eugène François Xavier Mathias Kerens de Wijlre, Tiny Meertens-v.d.Bosch (offg) en voor Sjeng en Marieke Frijns-Meijers, zoon John en kleinzoon Jeroen
   
ZONDAG 21 september  -  Vijfentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Elly Claessens-Delamboy, als jaardienst voor Alphons van Melsen, voor Catharina van Tiggelen-Claes (offg), Lieske Meesters-Severeijns (vanwege buurt) en voor Jean en Virgenie Lemeer-Aussems (offg)
   
MAANDAG 22 september   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 23 september   -   H.Pius van Pietrelcina (Pater Pio)
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Pie Vranken en echtel. Heuts-Willems
   
WOENSDAG 24 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Guus Lemmens (vanwege verjaardag), Catharina Muijtjens-Wijnands (offg) en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 25 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin en uit dankbaarheid
   
VRIJDAG 26 september   -   HH.Cosmas en Damianus, martelaren
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin, Fien van Engelshoven-Dirix (offg), Sjer Beckers, Jean Thans en echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 15 september, 20.00 uur, pastorie: Bijbelavond.
Dinsdag 23 september, 19.00 uur, pastorie: Bijeenkomst Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden.
Dinsdag 23 september 20.00 uur, pastorie: Bijeenkomst met besturen grote verenigingen Heer over actie schilderwerk kerk.

OVERLEDEN
27 Augustus: Pierre Jongen, 80 jaar, La Valence. Uitvaartdienst Heer 2 september.
Moge hij beloond zijn met de eeuwige zaligheid.

TOEDIENING H.VORMSEL EN 1E H.COMMUNIE
Zaterdagavond 13 december a.s. zal in de parochiekerk Heer het H.Vormsel worden toegediend aan kinderen uit de parochies Heer en De Heeg.
Zondag 3 mei 2009 zullen kinderen in de parochiekerk Heer hun 1e H.Communie kunnen ontvangen en op donderdag 21 (Hemelvaartasdag) en zondag 24 mei 2009, kinderen in de parochiekerk De Heeg.
Ouders van kinderen die geen onderwijs volgen op de RK-basisscholen in Heer en De Heeg, (zoals leerlingen van de basisscholen De Perroen en De Kring) die wensen dat hun kinderen dit jaar worden gevormd, of komend jaar hun 1e H.Communie willen ontvangen, kunnen zich voor informatie wenden tot het parochiebureau pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur. (telefoon 361 00 28)
Opgemerkt wordt dat i.v.m. de noodzakelijke voorbereiding, niet te lang kan worden gewacht met de aanmelding van de kinderen.

ALPHA-CURSUS
25 september a.s. zullen wij op de donderdagavonden met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven  over de kern van het christelijk geloof.
Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Onder de kerk van De Heeg-Maastricht, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis De Boeckel.
Kosten: vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau Heer, tel. (043) 3610028, parochiebureau@heerdeheeg.nl

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007