Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 37   8 - 14 september 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 8 september  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 9 september   -   Drieëntwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
12.30 uur Poolse H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 37   8 - 14 september 2007
ZATERDAG 8 september  
19.15 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: als 1e jaardienst voor Fien Kerckhoffs-Coninx en voor Dorien Bruls-Bremers (offg)
   
ZONDAG 9 september   -   Drieëntwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als zeswekendienst voor Netteke Thoma-Ackermans, als jaardienst voor Agnes Quaden-Rompelberg, als jaardienst voor Mia Konings-Sollet, voor Fien Kerckhoffs-Coninx en voor Virgenie Lemeer-Aussems (offg)
   
MAANDAG 10 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers, voor een bijzondere intentie en voor een reine ziel
   
DINSDAG 11 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 1e jaardienst voor Henk Dubois, Hubert Bos (offg), ter ere van de H.Antonius, voor het zieleheil van een familie en voor een reine ziel
   
WOENSDAG 12 september   -   Gedachtenis van de naam van Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Truia Houben-Essers (offg), overl. ouders Jacobs-Roebroeks, ter ere van de H.Geest en voor een reine ziel
   
DONDERDAG 13 september   -   H.Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg), voor de priesterzielen in het vagevuur en voor een reine ziel
   
VRIJDAG 14 september   -   Feest van Kruisverheffing
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendienst voor Elly Jamin-van Hees, voor Lies Josquin en voor een reine ziel
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

ALPHA-CURSUS
Eind september zullen wij met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof.
Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Data: donderdagavonden van 27 september t/m 29 november 2007.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Onder de kerk van De Heeg-Maastricht, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis De Boeckel.
Kosten: vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau Heer

AANMELDING 1e H.COMMUNIE EN VORMSEL
Kinderen die het komend schooljaar in groep 4 zitten op een basisschool buiten Heer of De Heeg en die de 1e H.Communie willen doen, kunnen worden aangemeld bij het parochiebureau. Kinderen die in schooljaar 2007-2008 in groep 8 zitten van een basisschool buiten Heer of De Heeg en die het Sacrament van het H.Vormsel wensen te ontvangen, kunnen eveneens nu bij het parochiebureau worden aangemeld.

VREDESWEEK 2007
Op woensdag 19 september a.s. organiseert de Raad van Kerken Maastricht, in het kader van de Vredesweek 2007, om 20.00 uur in de Sint Janskerk aan het Vrijthof een bijeenkomst onder het motto:” Als wij het niet doen, wie dan wel”?
Brigade-generaal Theo Vleugels, commandant 1e Task Force Uruzgan, (vanaf half juli 2006 tot eind januari 2007 uitgezonden naar Afghanistan), zal zijn ervaringen delen met belangstellenden. De kern van zijn presentatie zal ingaan op de vraag: Het politiek besluit is genomen en nu?….. Hiermee zal hij een fascinerend beeld geven over het reilen en zeilen van onze militairen in Afghanistan. Het zal uitdrukkelijk geen discussie zijn over de politieke aspecten van de missie.
Voorafgaand aan de presentatie zal deken Hanneman om 19.30 uur voorgaan in een vesperdienst.
De Raad van Kerken Maastricht nodigt alle belangstellenden van harte uit aanwezig te zijn.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007