Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 37   9 - 15 september 2006
ZATERDAG 9 september  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 10 september   -   Drieëntwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
12.30 uur Poolse H.Mis
   
DINSDAG 12 september   -   Gedachtenis van de Naam van de H.Maagd Maria
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie en voor een bijzondere intentie
   
DONDERDAG 14 september   -   Feest van Kruisverheffing
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 15 september   -   H.Maagd Maria, Moeder van Smarten
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 37   9 - 15 september 2006
ZATERDAG 9 september  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Agnes Quaden-Rompelberg, voor Corry Corstjens-Sistermans (offg), Math Sarneel (offg) en Marie Heusschen- van Engelshoven (offg)
   
ZONDAG 10 september   -   Drieëntwintigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor ouders Heuts-Lahoye, Tiny Gulikers-Jorissen (offg) en voor overl. ouders Quax-Coumans
Tijdens deze viering zal onze elfjarige misdienaar Armand Ronda worden gedoopt, gevormd en zal hij zijn 1e H.Communie ontvangen
   
MAANDAG 11 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jaak Boesten en Louis Beckers
   
DINSDAG 12 september   -   Gedachtenis van de Naam van de H.Maagd Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Jacobs-Roebroeks en Martin Lamkin
   
WOENSDAG 13 september   -   H.Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Frans de Vroom, Bertha Weijenberg-Overhof (offg) en voor Jan Dolders (offg)
   
DONDERDAG 14 september   -   Feest van Kruisverheffing
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 15 september   -   H.Maagd Maria, Moeder van Smarten
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: voor Guillaume Beckers (offg), Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 11 september, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.
Dinsdag 12 september, 20.00 uur, pastorie: Bespreking van contactpersonen 1e H.Communie/H.Vormsel.
Woensdag 13 september, 20.00 uur, basisschool Joppenhof: Ouderavond 1e H.Communie.

OVERLEDEN
2 September, Albertus Ringhs, 71 jaar, Majellastraat 14.
Moge hij zijn thuisgekomen bij zijn Hemelse Vader.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag, om 20.15 uur, Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag, om 20.30 uur, Eucharistieveringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Zondagen 8 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

DIAKENSTUDENT DE HEER JOS VALKE, STAGIAIR IN DE PAROCHIES HEER EN DE HEEG
Mag ik mij even voorstelllen?
Ik ben Jos Valke, vierdejaars diakenstudent aan het Grootseminarie Rolduc. In het vierde jaar van de opleiding wordt van een diakenstudent verwacht dat hij stage gaat lopen in een parochie. In mijn geval wordt dit de parochies Heer en de Heeg..
Aangezien ik de komende tijd regelmatig op het priesterkoor zal staan, en u mij kunt ontmoeten bij parochiële gebeurtenissen, heeft pastoor Horsch gevraagd of ik u een beetje over mijzelf wil vertellen zodat ik geen totale vreemde meer voor u ben.
Nou, mijn naam is dus Jos Valke, ik ben 45 jaar en getrouwd met Ciska. Samen hebben wij 3 dochters. Wij wonen al 15 jaar in Heer en hebben daarvoor 3 jaar in de Heeg gewoond. Ik ben opgegroeid in de parochie St. Pieter alhier, waar ik al sinds mijn 1e Heilige Communie misdienaar ben. Ook ben ik reeds lange tijd lid van het Dragersgilde van de Sterre der Zee.
In 2003 ben ik samen met Kapelaan Martinus en Henriëtte Dassen als begeleider van een twintigtal jongeren uit Heer en de Heeg mee geweest naar de Wereld Jongeren Dagen in Toronto, Canada. Daar heb ik een sterke vriendschapsband mogen ondervinden met de jongeren van deze parochies. In 2006 heb ik dit nogmaals mogen ervaren tijdens de WJD in Keulen.

Ik hoop en verwacht van mijn stageperiode in uw parochies een mooie voorbereiding voor mijn diakonaat te maken.


De heer Jos Valke

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007