Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 37 & 38   5 - 18 september 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 5 september  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor mevr. Claessens-v.Hooren
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 6 september   -   Drieëntwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen, Fieny Penders-Scaf en Nick Ramaekers
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZATERDAG 12 september   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 13 september   -   Vierentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienswt voor Leo Horsch en voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 37 & 38   5 - 18 september 2009
ZATERDAG 5 september
13.30 uur Huwelijksmis bruidspaar Marco v.Steenbergen en Maggy Duyckaerts
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Troutje Essers-Wouters, voor Jean Huysmans (vanwege verjaardag), Ger Janssen (offg), ouders Kostons-Alken, Ludy Kostons en Willy Schols en voor Tiny Schijns-v.Engelshoven (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 6 september   -   Drieëntwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Mia Hover-Zwarts, als jaardienst voor Maria Jeurissen-Schoffelen en dochter, voor Fien Kerckhoffs-Coninx, Leon Vranken (offg), mevr. Stallenberg-Soudant (vanwege 85e verjaardag), echtel. Piters-Habets, Agnes Crutzen, Christiaan Crutzen en Elisabeth Piters, voor de overledenen van de fam. Konings-Rethero en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 7 september   -   H.Bartolomeus, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Elissen-Severeyns
   
DINSDAG 8 september   -   Feest van Maria Geboorte
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 9 september   -   H.Petrus Claver, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Agnes Quaden-Rompelberg en voor de priesterzielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 10 september   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius
   
VRIJDAG 11 september   
14.30 uur Huwelijksmis bruidspaar Mischa Aussems en Anouk Nelissen
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: voor Chrit v.d.Akker (offg)
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 12 september   
11.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Jan Claessen en Miriam Abraas
14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Paul Heuts en Hilde Hakvoort
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bertine Magermans-Ackermans (offg)
   
ZONDAG 13 september  -  Vierentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst  voor overl. ouders Janssen-Heuts, voor overl. ouders Heuts-Lahoye, echtel. Welzen-Walraven en voor overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Guillaume
   
MAANDAG 14 september   -   Feest van Kruisverheffing
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DINSDAG 15 september   -   H.Maagd Maria, Moeder van Smarten
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 16 september   -    HH.Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop. Martelaren
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg) en voor Lies Paulissen-Meijers (offg)
   
DONDERDAG 17 september   -   H.Lambertus, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 18 september   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor mevr. Alken, Chrit v.d.Akker (offg), Jef Rompelberg (offg) en voor Berth Nelissen-Quaden
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 7 sep. 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Maandag 14 sep, 20.00 uur, kapelanie: werkgroep 1e H.Communie en H.Vormsel.
Dinsdag 15 sep. 20.15 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

OVERLEDEN

18 Augustus: Harry Decker, 67 jaar, Kelvinstraat 70.
21 Augustus: Lieske Brouwers-Costongs, 87 jaar, "La Valence".
24 Augustus: Anna Frijns-Gulikers, 82 jaar, Burg.Kessingel C8.
Mogen zij Gods heerlijkheid zijn binnengegaan.

Kerktoren beklimmen

Op zondag 20 september bent u in de gelegenheid om in de kerk van Heer de torens te beklimmen: startend in de zuidtoren kunt u de onlangs gerestaureerde dakconstructie bezichtigen en vervolgens de noordtoren bestijgen om te genieten van het uitzicht over Heer, Maastricht en het Heuvelland.
Met de entreeprijs van 5 euro sponsort u het zo nodige schilderwerk aan de binnenzijde van de kerk.
Kinderen, jonger dan 12 jaar, kunnen wij vanwege de veiligheid niet toelaten.
Reserveer nu uw kaarten via www.parochieheer.nl of 043 – 361.00.28.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007