Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

LinksVan 1 juli tot 12 september zullen er in parochie De Heeg
geen doordeweekse H.Missen opgedragen worden

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36   2 - 8 september 2006
ZATERDAG 2 september  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 3 september   -   Tweeëntwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met “Laudate”
Intenties: als jaardienst voor Mevr. Claessens-van Hooren en voor Mevr. Ellie Jacobs voor haar tachtigste verjaardag
   
Tot en met 12 september zullen er in parochie De Heeg
doordeweeks geen H.Missen opgedragen worden, ivm. de vakantie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36   2 - 8 september 2006
ZATERDAG 2 september  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Lina Jaspers, als zeswekendienst voor Lieke de Ree-Krutzen, als 1e jaardienst voor Gerda Geelen-Rokx, als jaardienst voor ouders Prevaas-Schols, als jaardienst voor Huub Magermans, voor ouders Kostons-Alken, Ludy Kostons en Willy Schols, voor Anny Essers-Haenen (offg) en May Nefkens-Aerts (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 september   -   Tweeëntwintigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor echtel. Welzen-Walraven
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Guillaume, als jaardienst voor Maria Jeurissen-Schoffelen en dochter, als jaardienst voor Alfons van Melsen, voor Hendrik Wolters (offg), Jef Westenberg (offg), Godfried Willems (offg), Harrie Heuts (offg), echtel. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze vieringen wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 4 september   -   H.Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor ouders v.d.Berg-Prikken en dochter Jeanny, Jaak Boesten, Louis Beckers, echtel. Schoffelen-Welzen en zoon, Bert Retrae en voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 5 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Beckers-Boumans en Marie Dirix-van Loo (offg)
   
WOENSDAG 6 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Agnes Crutzen, Christiaan Crutzen en Elisabeth Piters
   
DONDERDAG 7 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Maria en Rosa Huijnen en overl. fam. Konings-Rethero
   
VRIJDAG 8 september   -   Feest van Maria Geboorte
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: Frans de Vroom (vanwege buurt), Rinus Nouse (vanwege buurt), overl. echtpaar Rie en Jan Fievez-van Es (offg) en voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS DE HEEG
De zondagen 8 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

OVERLEDEN
14 augustus, Sjeng Pasmans, 83 jaar, Veldstraat 20C06.
20 augustus, Agnes ten Haaf-Fievez, 88 jaar, Veldstraat 20D02.
21 augustus, Geertruida Houben-Essers, 93 jaar, Akersteenweg 110.
23 augustus, Bertha Froijen-Meusen, 81 jaar, Weth. Vrankenstraat E4.
Mogen zij zijn thuisgekomen in het hemels vaderland.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007