Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36 t/m 40   2 - 30 september 2018
ZONDAG 2 september   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 9 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 16 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Soons
   
ZONDAG 23 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 30 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36 t/m 40   2 - 30 september 2018
ZONDAG 2 september   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Léon Heuts, voor Pie Boers, voor de echtl. Piters-Habets, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 9 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Nellie Lardinoye-Cordeweners, als jaardienst voor Agnes Quaden-Rompelberg, voor Mia Klijs-Aerts en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZONDAG 16 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Willy Heuts en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 23 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Willem Eugène François Xavier Kerens de Wijlre, voor Jacques van Saanen en voor Pie Boers


ZONDAG 30 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Theo en Ellen Stevens en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Gedoopt
Op zondag 1 juli werd in De Heeg gedoopt: Veerle Heijenrath
Op zondag 8 juli werden in Heer gedoopt: Dayenne en Kenzo Thehu
Op zondag 26 augustus werd in Heer gedoopt: Janou Quodbach
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familie proficiat.

Overleden

- 19 juni, Dolores Thomma-Giovanelli, 88 jaar
- 12 juli, Nellie Lardinoye-Cordeweners, 91 jaar
- 5 augustus, Marleen Koevoets-Ramaekers, 66 jaar
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007