Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 2 september - 1 oktober 2017

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36 t/m 40   2 september - 1 oktober 2017
ZONDAG 3 september   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Juliette Hoevenaars-Ritzen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 10 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 17 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 24 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
   
ZONDAG 1 oktober   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met samenzang
Intenties: voor Juliette Hoevenaars-Ritzen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36 t/m 40   2 september - 1 oktober 2017
ZONDAG 3 september   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Nelly Houben-Puts, voor Mia  Klijs-Aerts, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Jef Heuts, voor de overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Guillaume, voor de overl. echtl. Piters-Habets, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
Vrijdag 8 september   -   Maria Geboorte
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: Uit dankbaarheid
   
ZONDAG 10 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Agnes Quaden-Rompelberg
Aansluitend zal er door de Zonnebloem een kerkdeurcollecte worden gehouden
   
ZONDAG 17 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: avoor Francien van Domburg, voor Elly Pasmans-van Beek, voor Nelly Houben-Puts, voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 24 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Cor Lardinoye, als zeswekendienst voor Free Pirson, als jaardienst voor Theo en Ellen Postma-Stevens en als jaardienst voor Willem Eugène François Xavier Mathias Kerens de Wijlre
   
ZONDAG 1 oktober   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Mia Klijs-Aerts, voor Jef Heuts, voor Nelly Houben-Puts, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 4 september, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 18 september, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad.

Overleden
- 13 juli, Nelly Houben-Puts, 73 jaar.
- 29 juli, Cor Lardinoye, 96 jaar.
- 2 augustus, Annette Mullenders-Prikken, 84 jaar.
- 11 augustus, Free Pirson, 75 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
De Heeg:
- 16 juli, Natalya Kristanto.
- 13 augustus, Milo van Mulken.
Heer:
- 2 juli, Aaron van Engelshoven.
- 23 juli, Dinara Smit.
- 19 augustus, Aran van Oost.
Mogen zij opgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familie proficiat.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007