Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 3 september - 2 oktober 2016

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36 t/m 40   3 september - 2 oktober 2016
ZONDAG 4 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 11 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang Evolution
   
ZONDAG 18 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 25 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 2 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36 t/m 40   3 september - 2 oktober 2016
ZONDAG 4 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor An Boer-Boosten, voor Fien Kerckhoffs-Coninx, voor de echtl. Piters-Habets, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert, voor de overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Guillaume en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
DONDERDAG 8 september   -   Maria Geboorte
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: voor Mia van Swaaij-Paulussen (offg)
   
ZATERDAG 10 september   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 11 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Leny Du Château de Slins-Bleeser en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 17 september   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Mia Ruijters
   
ZONDAG 18 september   -   Vijentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Willem Eugene François Xavier Mathias Kerens de Wijlre en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 24 september   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Theo en Ellen Stevens
   
ZONDAG 25 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 1 oktober  
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jeanne Meertens-van Melsen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 oktober   -   Zevenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor An Boer-Boosten, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 12 september, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad (voorheen kerkbestuur).

Overleden

- Lenie Hesemans-Douven, 92 jaar.
- Mia Ruijters, 91 jaar.
- Walther Thiessens, 83 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt

Op zondag 3 juli in Heer: Julie Eurlings.
Op zondag 7 augustus in Heer: Emma Winkel.
Op zondag 21 augustus in De Heeg: Djelaijza Lans.
Op zaterdag 27 augustus in De Heeg: Danilo van den Boorn.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

Vrijwilligersavond

Op vrijdag 23 september zal er een vrijwilligersavond plaats vinden voor de vrijwilligers van de parochies Heer en De Heeg. De avond begint om 19.00u met een H. Mis in de kerk van Heer en aansluitend een gezellig samenzijn in Aen de Wan.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007