Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 29 augustus - 2 oktober 2015

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36 t/m 40   29 augustus - 2 oktober 2015
ZONDAG 30 augustus   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 6 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor.
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 13 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 20 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar  
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen v.d. familie
   
ZONDAG 27 september    -   Zesentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36 t/m 40   29 augustus - 2 oktober 2015
Attentie
- Op zaterdag 29 augustus is er geen H. Mis in Heer.
- Vanaf september is er in Heer weer een H. Mis op zaterdagavond.

ZONDAG 30 augustus   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Mien Teeuwen-Willekens en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 5 september   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Mien Teeuwen-Willekens
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Guillaume, voor de echtl. Piters-Habets, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor Fien Kerckhoffs-Coninx, voor Agnes Crutzen, voor Christiaan Crutzen, voor Elisabeth Piters en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 12 september   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Marting-Ringhs en voor Erwin Prikken
   
ZONDAG 13 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar   
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Mien Teeuwen-Willekens en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 19 september   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Tien Heugen-Mulleneers
   
ZONDAG 20 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Alfons en Agnes Curfs-Keulen en als jaardienst voor Willem Eugène François Xavier Mathias Kerens-de Wijlre
   
ZATERDAG 26 september   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Hans Wetzels en als jaardienst voor Theo en Ellen Postma-Stevens
   
ZONDAG 27 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Martha-Anna van Waardenburg-Carli, voor Tien Heugen-Mulleneers en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 31 augustus, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad (opvolger v.h. kerkbestuur).
- Maandag 7 september, 20.00 Pastorie, vergadering Federatiebestuur.

Overleden
- 2 juli, Maria Houthuizen-Freij, 88 jaar.
- 4 juli, Mien Teeuwen-Willekens, 87 jaar.
- 13 juli, Tien Heugen-Mulleneers, 86 jaar.
- 13 augustus, Hans Wetzels, 79 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
Op zondag 5 juli werd in Heer gedoopt:
- Jari Walraven
Op zondag 2 augustus werd in Heer gedoopt:
- Maite Vanhoven
Mogen zij opgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

Gezocht: Misdienaars en Acolieten   

Jullie hebben ze vast wel eens gezien: misdienaars en acolieten. Kinderen en jongeren, zowel jongens als meisjes, die de priester helpen tijdens de Mis. In Heer en De Heeg is er een aantal misdienaars en acolieten actief, maar dit aantal is helaas niet meer zo groot dat we alle missen in de kerken van genoeg misdienaars en acolieten kunnen voorzien. Je kunt misdienaar worden nadat je je Communie hebt gedaan, dus vanaf 8 jaar en ouder. Acolieten zijn meestal jongeren van 16 jaar en ouder.      
Als je interesse hebt, kun je je aanmelden bij het Parochiebureau, e-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl Vermeld daarbij je naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en of je misdienaar of acoliet wilt worden in Heer of De Heeg.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007