Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 30 augustus - 3 oktober 2014

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36 t/m 40   30 augustus - 3 oktober 2014
ZONDAG 31 augustus   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang


ZONDAG 7 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Hary Koch
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 14 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Leo Horsch en voor diaken Ber Goessen
Aansluitend aan de viering is er een kerkdeurcollecte i.v.m. Nationale Ziekendag
   
ZONDAG 21 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 28 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36 t/m 40   30 augustus - 3 oktober 2014
ZATERDAG 30 augustus 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 31 augustus   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Marie-Louise Heijnen-Groenen en als jaardienst voor de overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Gielliaume
 
ZATERDAG 6 september   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Thom Welzen, voor Annie Raets-Thehu (offg), voor Lies van Geleen-Musters (offg), voor Karel Hounjet (offg), voor Agnes Crutzen, Christiaan Crutzen en Elisabeth Piters en voor de overledenen v.d. fam. Konings-Rethero
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 7 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Maria Jeurissen-Schoffelen en dochter, voor de echtl. Piters-Habets, voor Fien Kerckhoffs-Coninx, voor Gerard van Kerkhof (offg) en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 13 september   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
ZONDAG 14 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Janssen-Heuts en voor de echtl. Welzen-Walraven
Aansluitend aan de viering is er een kerkdeurcollecte i.v.m. Nationale Ziekendag
   
ZATERDAG 20 september  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lenie Hendrikx-Slangen (offg)
   
ZONDAG 21 september   -   Vijfentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Willem Eugene François Mathias Kerens de Wijlre, voor Gerard van Kerkhof (offg) en voor Marij Augustin-Horssels (offg)
   
ZATERDAG 27 september 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Theo en Ellen Stevens
   
ZONDAG 28 september   -   Zesentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Frans Lamkin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 8 september, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 22 september, 20.00u Pastorie, vergadering kerkbesturen Heer/De Heeg, Amby, Scharn, Heugem.
- Maandag 29 september, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Donderdag 2 oktober, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

Overleden
- 15 juli, Marie-Louise Heijnen-Groenen, 68 jaar.
- 19 juli Hary Koch, 84 jaar.
- 21 juli, Jo Hofman, 88 jaar.
- 28 juli, Thom Welzen, 82 jaar.
- 7 augustus, Frans Lamkin, 87 jaar.
- 13 augustus, Adèle Nijst-Niesten, 85 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
Op zondag 13 juli werden gedoopt:
- Quinn Lalieu, Stategaard 45.
- Lyna Marx, Oude Molenweg 70.
Op zondag 17 augustus werd gedoopt:
- Sofía Caballero Tellez, Mockeborg 8A.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

Gevormd

Op zondag 10 augustus ontving Emanuele Cardili het Vormsel.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007