Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36 & 37   7 - 20 september 2013
ZONDAG 8 september   -   Drieëentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Tonnie Dizy


ZONDAG 15 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36 & 37   7 - 20 september 2013
ZATERDAG 7 september 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Wim Janssen (offg)
   
ZONDAG 8 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Hub Dassen (offg), voor Fien Kerckhoffs-Coninx, voor Paula Dassen-Wijnands (offg) en voor de echtl. Welzen-Walraven
 
MAANDAG 9 september   -   H. Petrus Claver, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Agnes Quaden-Rompelberg
   
DINSDAG 10 september    
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zielenheil van een familie

 
WOENSDAG 11 september   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 12 september   -   H. Naam van Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 13 september   -   H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 14 september
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Elly Retra-Urlings
   
ZONDAG 15 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Janssen-Heuts


MAANDAG 16 september   -   HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
 
DINSDAG 17 september   -   H. Lambertus, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de vrede in de wereld
   
WOENSDAG 18 september   
14.30 uur H.Mis met ziekenzalving in Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Berth Nelissen-Quaden
   
DONDERDAG 19 september   -    H. Januarius, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Lambèr en Lies Kerssemeeckers-Rokx

 
VRIJDAG 20 september   -   HH. Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong Hasang en gezellen, martelaren
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld en Alken-Piters en dochter Mary
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
- 14 augustus, Marie van Saanen-Soudant, 82 jaar, Veldstraat 20 B01.
 Moge zij in God geborgen zijn.

GEHUWD
- Vrijdag 30 augustus, Marco van de Beeten en Ton Roquet.

GEDOOPT
Op zondag 1 september werd in Heer gedoopt:
- Lea Wetzels, Demertstraat 105.
Moge zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat

KLEDINGACTIE

Op zaterdag 26 oktober vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00u tot 12.00u afgeven bij de Pastorie, Oude Kerkstraat 10.

H. VORMSEL
Parochie Heer en De Heeg- schooljaar 2013-2014
Beste ouders/verzorgers,

Uw zoon/dochter zit dit schooljaar in groep 8. In deze groep is het mogelijk dat uw zoon/dochter deelneemt aan het Heilig Vormsel. Wij willen u hier alvast informatie over verstrekken.

Data Vormselviering
De vormselviering zal in de kerk van de Parochie Heer plaatsvinden en staat in schooljaar 2013-2014 gepland op:
            zaterdag 14 december 2013 om 18.00 uur

Datum Presentatieviering
Op zaterdag 16 november om 17.45 uur zal een presentatieviering plaatsvinden in de Kerk van de parochie Heer.

Catechese
Voorafgaande aan deze viering zal uw zoon/dochter catechese ontvangen. Afhankelijk van de school, vindt deze catechese plaats op school of in de parochiezaal van de kerk in De Heeg.
De indeling is als volgt:
•    Basissschool De Vlinderboom                Op school, onder lestijd.
•    De Perroen, De Suringar, De Schans,
    De Kring en de parochiegroep              In de parochiezaal onder de kerk in De Heeg.
De catechese start in de tweede week van oktober 2013.
Welke dag en tijd de catechese plaatsvindt, krijgt u t.z.t. nog bericht van.

Kosten
Er wordt een bijdrage gevraagd voor deelname aan het catechesetraject:
-    als u deelneemt aan de kerkbijdrage (met een minimum van € 8,- per maand): € 15,-
-    als u niet deelneemt aan de kerkbijdrage: € 50,-

Aanmelding
Het door u ontvangen aanmeldingsformulier (samen met de betaling) kunt u de volgende data (in week 36 en 37) inleveren bij het parochiebureau:
•    Dinsdag 3 en 10 september 2013 van 14.00 – 17.00 uur
•    Donderdag 5 en 12 september 2013 van 14.00 – 17.00 uur.
Bent u verhinderd, neem dan contact op Mevr. M. Sullot-Godding van het parochiebureau (043 – 361 00 28) om een andere dag/tijdstip af te spreken.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Communie en Vormsel

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007