Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36 & 37   1 - 14 september 2012
ZONDAG 2 september   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzan
Intenties: voor José Claessens-Stroom
 
ZONDAG 9 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36 & 37   1 - 14 september 2012
ZATERDAG 1 september
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Hub Erckens, voor Thijs Vrancken (offg) en Bertien Vrancken-Wijnands, voor overl. ouders Kostons-Alken, Ludy Kostons en Willy Schols
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 september   -   Tweëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Guillaume, als jaardienst voor Maria Jeurissen-Schoffelen en dochter, voor Hub Dassen (offg), voor Antoon Dassen (offg), voor echtl. Piters-Habets, voor Dhr. Weijnen (t.g.v. de verjaardag) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


MAANDAG 3 september   -   Wijding Kathedraal Bisdom Roemond
18.40 uur Rozenhoedjee
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Albert Ringhs, voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 4 september   -   H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 5 september   -   H. Maagd Maria, koningin
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de fam. Konings-Rethero
   
DONDERDAG 6 september  
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Marie-Geyselaers-Royen (offg), voor Agnes Crutzen, Christiaan Crutzen en Elisabeth Piters en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 7 september  
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Pater van Osch, voor José Claessens-Stroom, voor Roos Dassen-Austen (offg), voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens, voor de zielen in het vagevuur, voor de overledenen van een familie, voor priesterroepingen en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 8 september   -   Feest van Maria Geboorte
17.45 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor Annie Janssen-v.d. Bosch (offg), voor Wim Jacobs (offg), voor Truus Selbach-Bastiaens (offg)
   
ZONDAG 9 september   -  Drieëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Leo Horsch, als jaardienst voor Agnes Quaden-Rompelberg, voor Antoon Dassen (offg), voor echtl. Welzen-Walraven en voor Fien Kerckhoffs-Coninx
   
MAANDAG 10 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en tot intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 11 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie

 
WOENSDAG 12 september   -   H. Naam van Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 13 september   -   H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 14 september   -   Feest van Kruisverheffing
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Sjeng Theunisz, voor Pater van Osch, voor Jef Nix (offg) en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 10 september, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

OVERLEDEN

- 13 augustus, Math Heuts, 79 jaar, Lanaken.
- 20 augustus, Peter Geerlings, 64 jaar, Einsteinstraat 117.
-22 augustus, Lily Snijders-Sniedt, 81 jaar, Wethouder Vrankenstraat D10.

PAROCHIEBEDEVAART ISRAEL

Van 9 t/m 18 april 2013 is het mogelijk deel te nemen aan een parochiebedevaart naar Israel. Tijdens deze rondreis worden het midden en het noorden van H. Land bezocht. We bezoeken de heilige plaatsen in Galilea en het Dode Zeegebied. Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met het parochiebureau. Tel. 043-3610028, Email: parochiebureau@heerdeheeg.nl.

H. VORMSEL

De Vormselviering zal in de kerk van Heer plaats vinden  en staat in het schooljaar 2012-2013 gepland op zaterdag 15 december 2012 om 18.00u. De catechese hiervoor start in de tweede week van oktober 2012.
Er wordt een bijdrage gevraagd voor deelname aan het catechesetraject: als u deel neemt aan de kerkbijdrage met een minimum van € 8,- per maand is dit € 15,-. Als u niet deelneemt aan de kerkbijdrage is dit € 50,-.
Het door u ontvangen aanmeldingsformulier samen met de betaling kunt u op de volgende data inleveren op het parochiebureau:
- Dinsdag 4 en 11 september van 14.00u tot 17.00u.
- Donderdag 6 en 13 september 14.00u tot 17.00u.
Bent u verhinderd, neemt u dan contact op met het parochiebureau.

FINANCIËLE JAARCIJFERS PAROCHIEFEDERATIE HEER / DE HEEG
Omdat onze parochianen het recht hebben om te weten hoe hun kerk er financieel voorstaat, maken wij bij deze de financiële jaarcijfers bekend over 2011. De bedragen in het overzicht dat u hier kunt vinden zijn afgerond op hele euro’s en hebben betrekking op de parochies van Heer en De Heeg samen. De tabel is uiteraard een samenvatting; een meer gedetailleerd overzicht vindt u op www.parochieheer.nl.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007