Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36 & 37   3 - 16 september 2011
ZATERDAG 3 september
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 4 september  -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
Aansluitend kerkdeurcollecte voor de MIVA

 
ZATERDAG 10 september
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 11 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36 & 37   3 - 16 september 2011
ZATERDAG 3 september
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Mia Konings-Sollet, Fiena van Loo-Herben (offg), overl. ouders Swakhoven-Kerkhofs (offg), ouders Kostons-Alken, Ludy Kostons en Willy Schols
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
Aansluitend kerkdeurcollecte voor de MIVA
   
ZONDAG 4 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Guillaume, jaardienst voor Maria Jeurissen-Schoffelen en dochter, 1e jaardienst voor Mieke Beckers-Meertens en 6e jaardienst voor Guillaume Beckers, echtel. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
Aansluitend kerkdeurcollecte voor de MIVA
 

MAANDAG 5 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en overl ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 6 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Agnes Crutzen, Christiaan Crutzen en Elisabeth Piters, Ansje van de Bosch-Vissers (offg), Ludo Bastiaens (offg) en voor de overledenen van de familie Konings-Rethero
   
WOENSDAG 7 september  
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 8 september   -   Feest van Maria Geboorte
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 9 september 
14.00 uur Huwelijksmis voor Lorenzo Dassen en Veronique Plusjé
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Agnes Quaden-Rompelberg en voor Jef Nix (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 10 september
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Henk Budy, Louis Debie (offg) en Fien Kerckhoffs-Coninx
   
ZONDAG 11 september   -  Vierentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor ouders Heuts-Lahaye, Mien Maessen-Frissen en echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 12 september   -   Gedachtenis van de Naam van Maria
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DINSDAG 13 september   -   H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg) en voor het zieleheil van een familie

 
WOENSDAG 14 september   -   Feest van Kruisverheffing
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 15 september   -   H. Maagd Maria, Moeder van smarten
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 16 september  
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg) en uit dankbaarheid bij gelegenheid van een huwelijk en verjaardag
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
12  Augustus, Heleen Deckers-Schillings, 49 jaar, Pastoor Heijnenstraat 9.
20 Augustus, Jan Evers, 79 jaar, Burg.Kessensingel 76.
Mogen zij zijn opgenomen in de liefde van de Heer.

Kerk Heer door bliksem getroffen
Vrijdagmorgen 26 augustus om kwart voor negen werden de kerk en de pastorie van Heer door een blikseminslag getroffen. Daardoor was de pastorie die dag pas vanaf de middag telefonisch weer normaal bereikbaar. Voor de kerk zijn de gevolgen echter veel groter: de binnenverlichting, de aanstraling, het uurwerk, het luidwerk (voor de aankondigingen van vieringen) en de complete geluidsinstallatie raakten buiten werking.
In allerijl zijn kerkbestuur en technici aan de slag gegaan om de belangrijkste storingen te verhelpen, maar lang niet alles kon dezelfde dag worden opgelost.
Gelukkig kan het licht in de kerk weer aan en het uurwerk in de torens functioneert weer.
Voor het geluid zullen we ons voorlopig moeten behelpen met een noodoplossing.
Op het moment van het ter perse gaan van dit artikel is nog niet duidelijk hoe groot de schade aan het luidwerk is, maar te vrezen valt, dat deze even groot is als na de blikseminslag van de vorige keer: een jaar of twee geleden ging toen de gloednieuwe installatie in zijn geheel letterlijk naar de bliksem (schade: meer dan vijfduizend euro). Onze verzekeraar zal ook deze keer niet zo blij zijn.
Mensen vragen zich terecht af, hoe het mogelijk is, dat er zo’n grote schade is ontstaan hoewel de kerk is voorzien van bliksemafleiders. De kerk ligt op een hoog punt en bij een zeer sterke inslag kan niet alle schade worden voorkomen. Misschien is ons een brand bespaard gebleven; wie zal het zeggen.

Afscheid kapelaan Maenen

In het weekend van 27 en 28 augustus hebben wij afscheid moeten nemen van kapelaan Roger Maenen. In de Mis van zaterdagavond waren in Heer nagenoeg alle misdienaars en maria-meisjes van Heer en De Heeg aanwezig en maakten daarna een groepsfoto met de kapelaan.
’s Morgens konden parochianen afscheid van kapelaan Maenen nemen, aansluitend aan de eucharistievieringen, die in Heer werden opgeluisterd door het Kon St. Caeciliakoor en in De Heeg door het Monulfus en Gondulfuskoor samen met Vocalgroup Evolution.
Na zijn bedevaart naar Lourdes zal hij zijn werk in Meijel, Helden, Panningen en Eghel voortzetten en in Meijel op de pastorie gaan wonen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007