Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36 & 37   4 - 17 september 2010
ZATERDAG 4 september
Op deze zaterdag geen aanbidding H.Sacrament, geen biechtgelegenheid en ook geen HH.Missen om 17.45 en 20.45 uur

 
ZONDAG 5 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZATERDAG 11 september
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 12 september   -   Vierentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36 & 37   4 - 17 september 2010
ZATERDAG 4 september
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Pierre Schurgers (offg), Thea Bronckers-Habets (offg), Ria Swakhoven-Kerkhofs (offg) en Chris Heuts (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 5 september   -   Drieëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Lieske Brouwers-Costongs, als jaardienst voor Willie Custers, als jaardienst voor Maria Jeurissen-Schoffelen en dochter, als jaardienst voor overl. ouders Thijssen-v.Hooren en zoon Guillaume, voor José Claessens-Stroom, August Willemsen (offg), echtel. Piters-Habets en voor Fien Kerckhoffs-Coninx en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 6 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Albert Ringhs, voor Agnes Crutzen, Christiaan Crutzen en Elisabeth Piters, voor Magda Roquet-Bouvrie, overl. fam. Konings-Rethero, overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 7 september   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 8 september  -   Feest van Maria Geboorte
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: ter ere van de H.Antonius
   
DONDERDAG 9 september   -   H.Petrus Claver, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Agnes Quaden-Rompelberg en voor Mia Konings-Sollet
   
VRIJDAG 10 september  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Leon Custers en Astrid Essers.
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 11 september
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Mia Tillie-Willems, voor Chrit Wilders (offg) en Henk Perée (offg)
   
ZONDAG 12 september   -  Vierentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Pierre Heuts, als jaardienst voor overl. ouders Heuts-Lahoye, als jaardienst voor overl. ouders Janssen-Heuts, voor overl. ouders Voncken-Bertram, Bertine Magermans-Ackermans (offg), Jan Brugel (offg) en echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 13 september   -   H.Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 14 september   -   Feest van Kruisverheffing
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 15 september   -   H.Maagd Maria, moeder van Smarten
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DONDERDAG 16 september   -   HH.Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop; martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 17 september   -   H.Lambertus, bisschop en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Rompelberg (offg)
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
21 augustus, Mirèse Hermans-Schroders, 56 jaar, Vestahof 43.
Moge de hoop op het eeuwig leven, haar dierbaren troosten bij de smarten van dit gemis.

WEEKAGENDA
Maandag 13 september, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

OPBRENGST COLLECTEN
De in de maand augustus tijdens de kerkdiensten gehouden collecten voor het groot-onderhoud/schilderwerk van onze kerken brachten op in Heer € 274.50, in De Heeg € 83.33

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007