Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 30 augustus - 12 september 2008

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36 & 37   30 augustus - 12 september 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 30 augustus  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 31 augustus   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
   
ZATERDAG 6 september  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 7 september   -   Drieëntwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36 & 37   30 augustus - 12 september 2008
ZATERDAG 30 augustus
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Huub Magermans, voor Wim van Wissen (offg), Trees Ubags-Loyson (offg), Pie Vranken (offg), ouders Kostons-Alken, Ludy Kostons en Willy Schols en voor John van Gastel (offg)
   
ZONDAG 31 augustus   -   Tweeëntwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. echtel. Braken-Thehu en zoon Bèr, als jaardienst voor overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Guillaume, voor Liesbeth Vliegen-Wijts (offg), echtel. L.H.Lardenoye-B.H.H.euts en zoon Harrie, Jean Thans (offg) en voor Catharina Muijtjens-Wijnands (offg)
   
MAANDAG 1 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Maria Retrae-Janssen (offg), Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, Berth Nelissen-Quaden en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 2 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 2e jaardienst voor Albert Ringhs
   
WOENSDAG 3 september   -   Feest van de verjaardag van de wijding van de kathedraal van Roermond
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor John Baltussen (offg), overl. ouders Beckers-Boumans en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 4 september   -   H.Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot godsvertrouwen en geborgenheid
   
VRIJDAG 5 september   -   Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, als 2e jaardienst voor Fien Kerckhoffs-Coninx, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Jean Huysmans, Bertien Vranken-Wijnands en overledenen van de fam. Vranken-Wijnands, Lies Josquin, Pie Vranken (offg), overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor priesterroepingen en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 6 september  
19.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Agnes Crutzen, Christiaan Crutzen en Elisabeth Piters, overl. fam. Konings-Rethero en voor Maria en Rosa Huijnen
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 7 september  -   Drieëntwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Maria Jeurissen-Schoffelen en dochter, voor Lies Jorissen-Essers (offg), Lieske Meesters-Severeijns (vanwege buurt), Tonnie Gorissen-Habets (offg), echtel. Piters-Habets, Fien Kerckhoffs-Coninx, Catharina Muijtjens-Wijnands (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 8 september   -   Feest van Maria Geboorte
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 9 september   -   H.Petrus Claver, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Mia Konings-Sollet en als jaardienst voor Agnes Quaden-Rompelberg
   
WOENSDAG 10 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overl. ouders Jacobs-Roebroeks en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 11 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
VRIJDAG 12 september   -    Gedachtenis van de Naam van Maria
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Cato Toorens-Ackermans, Fien van Engelshoven-Dirix (offg) en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
17 Augustus in De Heeg: Christian Habets, Borghaag 73.
24 Augustus in Heer: Kevin Jeuken, Blanckenberghofstraat 39.
Door de ontvangst van dit sacrament zijn zij opgenomen in de gemeenschap van onze Kerk.
Dopelingen, ouders en familie: Proficiat!

OVERLEDEN
20 Augustus, Clim Weerts, 88 jaar, Steegstraat 51. Uitvaartdienst Heer 26 augustus.
Moge het eeuwig geluk nu zijn deel zijn.

WEEKAGENDA
Maandag 1 september, 20.00 uur, pastorie: Bijbelavond.
Dinsdag 2 september, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.
Dinsdag 2 september, 20.00 uur, kerk Heer: Vrijwillige open kerkavond voor ouders vormelingen.

TOEDIENING H.VORMSEL EN 1E H.COMMUNIE
Zaterdagavond 13 december a.s. zal in de parochiekerk Heer het H.Vormsel worden toegediend aan kinderen uit de parochies Heer en De Heeg.
Zondag 3 mei 2009 zullen kinderen in de parochiekerk Heer hun 1e H.Communie kunnen ontvangen en op donderdag 21 (Hemelvaartasdag) en zondag 24 mei 2009, kinderen in de parochiekerk De Heeg.
Ouders van kinderen die geen onderwijs volgen op de RK-basisscholen in Heer en De Heeg, (zoals leerlingen van de basisscholen De Perroen en De Kring) die wensen dat hun kinderen dit jaar worden gevormd, of komend jaar hun 1e H.Communie willen ontvangen, kunnen zich voor informatie wenden tot het parochiebureau pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur. (telefoon 361 00 28)
Opgemerkt wordt dat i.v.m. de noodzakelijke voorbereiding, niet te lang kan worden gewacht met de aanmelding van de kinderen.

ALPHA-CURSUS
25 september a.s. zullen wij op de donderdagavonden met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof.
Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Onder de kerk van De Heeg-Maastricht, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis De Boeckel.
Kosten: vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau Heer, tel. (043) 3610028, parochiebureau@heerdeheeg.nl

CORNELIUSOCTAAF BORGHAREN
Van 12 t/m 21 september wordt het jaarlijkse Corneliusoctaaf gevierd in het heiligdom van de H.Cornelius te Borgharen. Tijdens deze “Haardergaank” is de parochiekerk aldaar dagelijks geopend van 09.30 tot 19.30 uur. Voor de overige vieringen en plechtigheden wordt u verwezen naar de aankondigingsborden in onze parochiekerken, de regionale pers of de website: www.parochieborgharen.nl

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007