Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 35   25 - 31 augustus 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 25 augustus  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 26 augustus   -   Eenentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 35   25 - 31 augustus 2007
ZATERDAG 25 augustus 
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Jean Huysmans (offg), Bertha Froyen-Meusen (offg), en voor Maus Pirson-ter Linde (offg)
   
ZONDAG 26 augustus   -   Eenentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang St. Caeciliakoor Valkenburg
Intenties:
als zeswekendienst voor Lambèr Kerssemeeckers, als 1e jaardienst voor Truia Houben-Essers, als jaardienst voor Maria Francisca van Melsen-Magermans, als jaardienst voor overl. echtel. Braken-Thehu en zoon Bèr, voor Frans Vissers (offg), Hubert Bos (offg), Jean Thans (offg) en Maus Pirson – ter Linde (offg)
   
MAANDAG 27 augustus   -   H.Monica
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Fien Smeets-Quaden en dochter José (offg) en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 28 augustus   -   H.Augustinus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens
   
WOENSDAG 29 augustus   -   Marteldood van de H.Johannes de Doper
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Paul Penders en om een groot Godsvertrouwen
   
DONDERDAG 30 augustus  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en uit dankbaarheid
   
VRIJDAG 31 augustus  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Berth Nelissen-Quaden (vanwege verjaardag), echtel. L.H.Lardenoye, B.H.Heuts en zoon Harrie, voor Lies Josquin en voor de priesterzielen in het vagevuur
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 19 augustus, werden door het H.Doopsel in De Heeg tot een nieuw leven herboren:
Robin Stals, Moselborg 44 en Lucas Schroen, Bogaartsborg 11.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag, 20.15 uur: Woordviering.
Wekelijks op zaterdag, 20.30 uur: Eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

AANMELDING 1e H.COMMUNIE EN VORMSEL
Kinderen die het komend schooljaar in groep 4 zitten op een basisschool buiten Heer of De Heeg en die de 1e H.Communie willen doen, kunnen worden aangemeld bij het parochiebureau. Kinderen die in schooljaar 2007-2008 in groep 8 zitten van een basisschool buiten Heer of De Heeg en die het Sacrament van het H.Vormsel wensen te ontvangen, kunnen eveneens nu bij het parochiebureau worden aangemeld.

ALPHA-CURSUS
Eind september zullen we met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof. Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Data: Donderdagavonden van 27 september t/m 29 november 2007.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Zaaltje onder de kerk van De Heeg, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis “De Boeckel”.
Kosten. Vrije gave.
Aanmelden op het Parochiebureau

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van dinsdag 25 maart t/m vrijdag 4 april 2008 wordt voor de parochianen van Heer en De Heeg een bedevaartsreis naar Israël georganiseerd, met mooie excursies en verblijf in goede hotels. Tijdens deze elfdaagse rondreis wordt het noorden en midden van het H.Land bezocht. Zo zien de deelnemers het groene Galilea, Jeruzalem, Bethlehem en het Dode Zeegebied. Men ziet met eigen ogen de plaatsen waar Jezus is geboren, wonderen verrichtte, heeft geleden, is gestorven en verrezen. De bakermat van het geloof dus en van onze beschaving.
De reis staat onder leiding van pastoor Horsch en mevr. Marie José Sullot.
Heeft u belangstelling voor deze reis, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. Sullot, via het parochiebureau.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007