Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 22 augustus - 4 september 2009

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 35 & 36   22 augustus - 4 september 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 22 augustus  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 23 augustus   -   Eenentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen en Fieny Penders-Scaf
   
ZATERDAG 29 augustus   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 30 augustus   -   Tweeëntwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Fieny Penders-Scaf en voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 35 & 36   22 augustus - 4 september 2009
ZATERDAG 22 augustus
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Ger Janssen (offg)
   
ZONDAG 23 augustus   -   Eenentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Maria Francisca v.Melsen-Magermans en voor Bertha Froyen-Meusen
   
MAANDAG 24 augustus   -   H.Bartolomeus, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Elissen-Severeyns
   
DINSDAG 25 augustus   -   H.Jozef de Calasanz, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Passier (offg) en voor Jef Rompelberg (offg)
   
WOENSDAG 26augustus   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Harrie Weerts en voor overleden familieleden
   
DONDERDAG 27 augustus   -   H.Monica
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 28 augustus   -   H.Augustinus, bisschop en kerkleraar
13.30 uur Huwelijksmis met zang Dameskoor St. Petrus Banden voor bruidspaar Jules Pols en Nicole Pilet
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: voor Chrit v.d.Akker (offg)
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 29 augustus   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Pierre Jongen en voor Antoinette Meerstad-Nelissen (offg)
   
ZONDAG 30 augustus  -  Tweeëntwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor overl. echtel. Braken-Thehu en zoon Ber, als jaardienst voor Clim Weerts en voor Jes Weerts-Daemen, voor Lei Gulikers (offg), overl. ouders v.Melsen-Magermans, voor Sjo Janssen en voor het slagen van een operatie
   
MAANDAG 31 augustus   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. L.H.Lardenoye, B.H.Heuts en zoon Harrie
   
DINSDAG 1 september   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk welzijn van een familie
   
WOENSDAG 2 september   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Albert Ringhs
   
DONDERDAG 3 september   -   Feest van de verjaardag van de wijding van de kathedraal van het bisdom Roermond
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht naar de zieken
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 4 september   -   H.Gregorius de Grote, paus en kerkleraar - Eerste Vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Chrit v.d.Akker (offg), Jef Rompelberg (offg), Lies Schuffelers-Nelissen (offg), Bertien Vrancken-Wijnands en overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands, voor Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg), voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
3 Augustus, mevr. Marie Pleumeekers-Heuts, 91 jaar, "Grubbeveld".
14 Augustus, mevr. Mia Smeets-Habets, 76 jaar, Gerard Walravenstraat 8b.
Moge de hemelse rust en vrede nu voor altijd hun deel zijn.

WEEKAGENDA
Maandag 24 augustus, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Maandag 31 augustus, 18.00 uur, pastorie: Stichting Restauratie St. Petrus' Banden.
Maandag 31 augustus 20.00 uur, pastorie: Vergadering Kerkbestuur.

OPBRENGST KERKCOLLECTEN
De in de maand augustus gehouden collecten voor het schilderwerk van de kerken bracht in Heer op € 568.15, in De Heeg € 104.77

ZIEKENZALVING IN HET AZM?

De geestelijke verzorgers in het AZM zijn geen priesters. Hoewel zij het Sacrament van de Ziekenzalving niet kunnen/mogen toedienen omdat zij geen van allen RK priester zijn, bidden zij vaak met de zieke en de familie terwijl zij olie gebruiken. Hierdoor ontstaat helaas de verkeerde indruk dat de zieke het Sacrament van de Ziekenzalving heeft ontvangen. Dus wanneeer u in het AZM wordt opgenomen en als katholiek graag de Ziekenzalving ontvangt, doet u er goed aan om dan naar de parochie te bellen en uw eigen pastoor te vragen. Wacht liever niet tot het laatste moment. Het mooiste is als een zieke en zijn familie het sacrament bewust kunnen beleven. Als u opgenomen bent en graag bezoek heeft van de pastoor, is het ook versatndig dat even te melden. Lang niet alle opgenomen parochianen worden aan ons doorgegeven. Geeft u dan ook naam en kamernummer door aan het parochiebureau.
Pastoor Horsch

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007