Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 34   18 - 24 augustus 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 18 augustus  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Carla Biesmans-Willems
   
ZONDAG 19 augustus   -   Twintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 34   18 - 24 augustus 2007
ZATERDAG 18 augustus 
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Maus Pirson- ter Linde, als 2e jaardienst voor Jean Canisius, als jaardienst voor mevr. Geelen-Rokx, als jaardienst voor Adolph Becker, Josefina Becker-Hanssen en Virginie Becker-Hoeberechts, voor Annie Bovens (offg), Ger Eggen (offg), Dorien Bruls-Bremers (offg), en voor Mia Verbeet-Hofman, Frans Verbeet en opa en oma Hofman
   
ZONDAG 19 augustus   -   Twintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor ouders Frijnts- van Gastel en overledenen van de fam. Frijnts- van Gastel, als jaardienst voor echtel. Konings-Rethero, voor Jac en Tien Albertz-Bronckers en voor Emma Vonk- van der Velden (vanwege verjaardag)
   
MAANDAG 20 augustus   -   H.Bernardus, abt en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: om bevrijding van angsten en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 21 augustus   -   H.Pius X, paus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor meer onderlinge eenheid tussen de mensen
   
WOENSDAG 22 augustus   -   H.Maagd Maria, koningin
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken om kracht naar kruis en uit dankbaarheid
   
DONDERDAG 23 augustus   -   H.Rosa van Lima, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe, Bertha Froyen-Meusen en voor Pierre Konings
   
VRIJDAG 24 augustus   -   H.Bartolomeüs, apostel
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Nico Nijst, als jaardienst voor overl. ouders Elissen-Severeijns, voor Martin Lamkin en Lies Josquin
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 5 augustus jl. werd in Heer gedoopt Esmée van Hoorn, Blanckenberghofstraat 43.
Door het H.Doopsel werd zij herboren tot kind van God.
Ouders en familieleden proficiat!

OVERLEDEN
Netteke Thoma-Ackermans, 87 jaar, Gerard Walravenstraat 12C.
Elly Jamin- van Hees, 51 jaar, Haspengouw 57 E
Netta Ramaekers-Raemaekers, Niels Bohrstraat 3.
Ria van Hooren-Jaspers, Vijverdalseweg 10.
Mogen zij zijn opgenomen in het hemels Vaderhuis.

WEEKAGENDA
Maandag 20 augustus, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Vrijdag 24 augustus, 16.00 uur, pastorie: Bijeenkomst Stichting Restauratie St. Petrus’ Bandenkerk.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag, 20.15 uur: Woordviering.
Wekelijks op zaterdag, 20.30 uur: Eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUW HEER.
De in deze maand in Heer gehouden kerkcollecte voor dit doel, bracht € 254.91 op.

DIAKEN GUILL ROQUET GAAT HET WAT KALMER AAN DOEN
Onze diaken Guill Roquet die enkele maanden geleden 80 jaar is geworden, heeft aan de bisschop gevraagd om van zijn taak als diaken-assistent in de parochie Sint Petrus’ Banden ontheven te worden.
Dat wil echter niet zeggen, dat hij per 1 augustus met alle activiteiten voor de parochie van Heer is gestopt; hij zal het vanaf nu wat kalmer aan doen.
Guill Roquet is in 1995 tot diaken gewijd en is vanaf toen ook werkzaam in Heer, dus inmiddels bijna twaalf jaar.

AANMELDING 1e H.COMMUNIE EN VORMSEL
Kinderen die het komend schooljaar in groep 4 zitten op een basisschool buiten Heer of De Heeg en die de 1e H.Communie willen doen, kunnen worden aangemeld bij het parochiebureau. Kinderen die in schooljaar 2007-2008 in groep 8 zitten van een basisschool buiten Heer of De Heeg en die het Sacrament van het H.Vormsel wensen te ontvangen, kunnen eveneens nu bij het parochiebureau worden aangemeld.

ALPHA-CURSUS
Eind september zullen we met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof. Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Data: Donderdagavonden van 27 september t/m 29 november 2007.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Zaaltje onder de kerk van De Heeg, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis “De Boeckel”.
Kosten. Vrije gave.
Aanmelden op het Parochiebureau

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007