Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 19 augustus - 1 september 2006

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


Vanwege de vakantie verschijnt de digitale ParochieAgenda tweewekelijks.
Van 1 juli tot 12 september zullen er in parochie De Heeg
geen doordeweekse H.Missen opgedragen worden

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 34   19 augustus - 1 september 2006
ZATERDAG 19 augustus  
17.45 uur Jongerenmis
Aansluitend programma in de parochiezaal
   
ZONDAG 20 augustus   -   Twintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZATERDAG 26 augustus  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 27 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
   
Tot en met 12 september zullen er in parochie De Heeg
doordeweeks geen H.Missen opgedragen worden, ivm. de vakantie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 34   19 augustus - 1 september 2006
ZATERDAG 19 augustus  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Jaak Boesten, als 1e jaardienst voor Jean Canisius, voor Guillaume Beckers (offg) en voor Harry Weerts (offg)
   
ZONDAG 20 augustus   -   Twintigste Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Harrie Heuts, als zeswekendienst voor Jean Thans, voor Jac en Tien Albertz-Bronckers en voor Pierre Konings
   
MAANDAG 21 augustus   -   H.Paus Pius X
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jaak Boesten
   
DINSDAG 22 augustus   -   H.Maagd Maria Koningin
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 23 augustus   -   H.Rosa van Lima, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendienst voor Kaatje Bleize-Verstappen en voor Jan Dolders (offg)
   
DONDERDAG 24 augustus   -   H.Bartolomeüs, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Elissen-Severeyns en voor Martin Lamkin
   
VRIJDAG 25 augustus   -   H.Lodewijk, koning
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en voor Netta Willems-Hendrikx
   
ZATERDAG 26 augustus  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Miep Haesen, Johan Vrijhoeven (offg) en voor Pie Piters (offg)
   
ZONDAG 27 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Brouwers-v.d.Boorn en zoon Chrit en als jaardienst voor echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 28 augustus   -   H.Augustinus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jaak Boesten
   
DINSDAG 29 augustus   -   Marteldood van de H.Johannes de Doper
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de bekering van de zondaars
   
WOENSDAG 30 augustus  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
DONDERDAG 31 augustus  
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. L.H.Lardenoye en B.H.Heuts en zoon Harrie en voor Berth
   
VRIJDAG 1 september   -   Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor de heer Weijnen ( vanwege verjaardag), overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, Paul Penders, Lies Josquin, Tiny Gulikers-Jorissen, Bertien Vrancken-Wijnands en fam. Vrancken-Wijnands, echtel. Heye-Houben en echtel. Cortjens-Souren, overledenen van de fam. Schins-Berden, Anna Bastens-Darding (offg), Jeanne Nillesen-Quaden en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS DE HEEG
De zondagen 17 september, 8 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.
Zondag 20 augustus, 11.30 uur, Conviventie voor de 1e gemeenschap in Petrushofje.

WEEKAGENDA
Vrijdag 18 augustus, 14.30 uur, pastorie: bijeenkomst met bestuur Dameskoor.
Maandag 21 augustus, 20.00 uur, pastorie: Parochieel Leven.
Dinsdag 22 augustus, 20.00 uur, kapelanie: Verdiepingsavond Gezinsmisgroep De Heeg.
Woensdag 23 augustus 13.30 uur, parochiezaal De Heeg: gezinsmisclub
Woensdag 23 augustus, 20.00 uur, groene kamer De Heeg: ’t Gilde.

OVERLEDEN
Jeu Huiskes, 76 jaar, St.Josephstraat 73.
Harie Habets, 86 jaar, A.v.Scharnlaan F6.
Dennis Aarts, 29 jaar, Sibemaweg 31E.
Mogen zij de eeuwige heerlijkheid zijn binnengegaan, waar ze voor ons bij God ten beste spreken.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007