Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 24 augustus - 6 september 2013

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 34 & 35   24 augustus - 6 september 2013
ZONDAG 25 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Tonny Dizy


ZONDAG 1 september   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor dhr. Weijnen b.g.v. zijn verjaardag
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 34 & 35   24 augustus - 6 september 2013
ZATERDAG 24 augustus 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Marlies Mennen-Hermse (offg) en voor het bruidspaar Ton Roquet en Marco van de Beeten die op 30 augustus hun jawoord zullen geven
   
ZONDAG 25 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor overl. echtl. Braken-Thehu en zoon Ber, voor Sjra Munnichs (offg), voor ouders Houben-Essers en voor het bruidspaar Ton Roquet en Marco van de Beeten die op 30 augustus hun jawoord zullen geven
 
MAANDAG 26 augustus  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch
   
DINSDAG 27 augustus    -   H. Monica
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur

 
WOENSDAG 28 augustus   -   H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
DONDERDAG 29 augustus   -   Marteldood v.d. H. Johannes de Doper
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot Godsvertrouwen
   
VRIJDAG 30 augustus  
15.00 uur
Huwelijksmis bruidspaar Ton Roquet en Marco van de Beeten
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtl. L.H. Lardenoye, B.H. Heuts en zoon Harrie, voor Berth Nelissen-Quaden, vanwege verjaardag
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 31 augustus
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Jeanna Godding-Slangen, voor Elly Retra-Urlings (offg) en voor Marlies Mennen-Hermse (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 september   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Maria Jeurissen-Schoffelen en dochter, als jaardienst voor overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Guillaume, voor de echtl. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


MAANDAG 2 september   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Albert Ringhs, voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en uit dankbaarheid
 
DINSDAG 3 september   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 4 september   
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 5 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de fam. Konings-Rethero en voor de overledenen van een familie

 
VRIJDAG 6 september   
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Hart, voor de overledenen v.d. fam. Hanssen-Ernst, voor José Claessens-Stroom, voor Agnes Crutzen, Christiaan Crutzen en Elisabeth Piters, voor de overledenen van een familie en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 26 augustus, 20.00u pastorie, kerkbestuursvergadering.
- Donderdag 29 augustus, 20.00u pastorie, Bijbelgroep.

GEDOOPT
Op zondag 11 augustus werden in Heer gedoopt:
- Mila Rouschop, Onder de Kerk 44.
- Myléna Soulier, Stellendaal 73.
Op zondag 18 augustus werd in De Heeg gedoopt:
- Jalysa Gotwalt, Aan het Heugemer Water 39.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN   

- 20 juli, Sjef Paulssen, 86 jaar, Veldstraat 18c 22.
- 11 augustus, Joke Jaspers-Claessens, 79 jaar, Statensingel 97.
Mogen zij in God geborgen zijn.

GEHUWD

- Vrijdag 9 augustus, kerkmeester Christian Kerckhoffs en Ying-Chia Liao.
- Maandag 12 augustus, Stefan van Sint Fiet en Petra Ubachs.

H. VORMSEL
Parochie Heer en De Heeg- schooljaar 2013-2014
Beste ouders/verzorgers,

Als uw zoon/dochter dit schooljaar in groep 8 zit, is het mogelijk dat uw zoon/dochter deelneemt aan het Heilig Vormsel. Met deze brief willen we u hier alvast informatie over verstrekken.

Data Vormselviering
De vormselviering zal in de kerk van de Parochie Heer plaatsvinden en staat in schooljaar 2013-2014 gepland op:
            zaterdag 14 december 2013 om 18.00 uur

Datum Presentatieviering
Op zaterdag 16 november om 17.45 uur zal een presentatieviering plaatsvinden in de Kerk van de parochie Heer.

Catechese
Voorafgaande aan deze viering zal uw zoon/dochter catechese ontvangen. Afhankelijk van de school, vindt deze catechese plaats op school of in de parochiezaal van de kerk in De Heeg.
De indeling is als volgt:
•    Basissschool De Vlinderboom                Op school, onder lestijd.
•    De Perroen, De Suringar, De Schans,
    De Kring en de parochiegroep              In de parochiezaal onder de kerk in De Heeg.
De catechese start in de tweede week van oktober 2013.
Welke dag en tijd de catechese plaatsvindt, krijgt u t.z.t. nog bericht van.

Kosten
Er wordt een bijdrage gevraagd voor deelname aan het catechesetraject:
-    als u deelneemt aan de kerkbijdrage (met een minimum van € 8,- per maand): € 15,-
-    als u niet deelneemt aan de kerkbijdrage: € 50,-

Aanmelding
Het door u ontvangen aanmeldingsformulier (samen met de betaling) kunt u de volgende data (in week 36 en 37) inleveren bij het parochiebureau:
•    Dinsdag 3 en 10 september 2013 van 14.00 – 17.00 uur
•    Donderdag 5 en 12 september 2013 van 14.00 – 17.00 uur.
Bent u verhinderd, neem dan contact op Mevr. M. Sullot-Godding van het parochiebureau (043 – 361 00 28) om een andere dag/tijdstip af te spreken.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Communie en Vormsel

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007