Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 34 & 35   18 - 31 augustus 2012
ZONDAG 19 augustus   -   Viering Maria Tenhemelopneming
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Hay Faarts
Tijdens de viering zal de kroedwusj worden gezegend
 
ZONDAG 26 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Hay Faarts
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 34 & 35   18 - 31 augustus 2012
ZATERDAG 18 augustus
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Thijs Vrancken, als jaardienst voor Adolph Becker, Josefina Becker-Hanssen en Virginie Becker-Houbrechts, voor Lies en Tos Heuts-Custers (offg) en voor Annie Janssen-v.d. Bosch (offg)
   
ZONDAG 19 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Wim Habets en Paul Winkelmolen, voor Bertie Soudant-Rademakers, voor Leon Severeijns, voor overl. ouders Beckers-Breuls en voor John Essers


MAANDAG 20 augustus   -   H. Bernardus, abt en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Pierre Konings, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 21 augustus   -   H. Pius X, paus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 22 augustus   -   H. Maagd Maria, koningin
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
DONDERDAG 23 augustus   -   H. Rosa van Lima, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bertha Froyen-Meusen en voor een groot Godsvertrouwen
   
VRIJDAG 24 augustus   -   H. Bartolomeus, apostel
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 25 augustus   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 2e jaardienst voor Mirese Hermans en kinderen Jeroen en Stacey en Ber en Tina Hermans en dochter Annie, Tiny en Jo en Jean en zwager Frans, voor Jean Hendrikx (offg) en voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg)
   
ZONDAG 26 augustus   -  Eenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardiens voor overl. echtl. Braken-Thehu en zoon Ber, voor Mia van Hooren-Stassen (offg) en voor overl. ouders Houben-Essers
   
MAANDAG 27 augustus   -   H. Monica
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en tot intentie van H. Bernadette
   
DINSDAG 28 augustus   -   H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid

 
WOENSDAG 29 augustus   -   Marteldood van de H. Johannes de Doper
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 30 augustus  
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 31 augustus  
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Jef Nix (offg), voor de echtl. L.H. Lardenoye, voor B.H. Heuts en zoon Harrie, voor Harry Vrancken (offg), voor Berth Nelissen-Quaden (vanwege verjaardag) en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
- Zondag 5 augustus Jason Hoelbeekx, Tischbeinstraat 15.
- Zondag 12 augustus Noyanna Comans, Kristalstraat 26.
Door het H. Doopsel werden zij opgenomen in de gemeenschap van de kerk van Jezus Christus.
Dopelingen, ouders en familieleden van harte proficiat.

OPBRENGST COLLECTEN
De opbrengst van collecten voor het grootonderhoud van onze kerkgebouwen bedroegen in augustus in Heer € 225,01 en in De Heeg € 71,06.

HEILIG VORMSEL - PAROCHIE HEER EN DE HEEG - SCHOOLJAAR 2012-2013
Beste ouders/verzorgers,

Het einde van het schooljaar nadert. Uw zoon/dochter zit volgend schooljaar in groep 8. In deze groep is het mogelijk dat uw zoon/dochter deelneemt aan het Heilig Vormsel. Met deze brief willen we u hier alvast informatie over verstrekken.

Data Vormselviering
De vormselviering zal in de kerk van de Parochie Heer plaatsvinden en staat in schooljaar 2012-2013 gepland op:
            zaterdag 15 december 2012 om 18.00 uur

Datum Presentatieviering
Op zaterdag 17 november om 17.45 uur zal een presentatieviering plaatsvinden in de Kerk van de parochie Heer.

Catechese
Voorafgaande aan deze viering zal uw zoon/dochter catechese ontvangen. Afhankelijk van de school, vindt deze catechese plaats op school of in de parochiezaal van de kerk in De Heeg.
De indeling is als volgt:
•    Basissschool De Vlinderboom            Op school, onder lestijd.
•    De Perroen, De Suringar, De Schans, De Kring en de parochiegroep          
                                                         in de parochiezaal onder de kerk in De Heeg.
De catechese start in de tweede week van oktober 2012.
Welke dag en tijd de catechese plaatsvindt, krijgt u t.z.t. nog bericht van.

Kosten
Er wordt een bijdrage gevraagd voor deelname aan het catechesetraject:
-    als u deelneemt aan de kerkbijdrage (met een minimum van € 8,- per maand): € 15,-
-    als u niet deelneemt aan de kerkbijdrage: € 50,-

Aanmelding
Het door u ontvangen aanmeldingsformulier (samen met de betaling) kunt u de volgende data (in week 36 en 37) inleveren bij het parochiebureau:
•    Dinsdag 4 en 11 september 2012 van 14.00 – 17.00 uur
•    Donderdag 6 en 13 september 2012 van 14.00 – 17.00 uur.
Bent u verhinderd, neem dan contact op Mevr. M. Sullot-Godding van het parochiebureau (043 – 361 00 28) om een andere dag/tijdstip af te spreken.


Met vriendelijke groet,

Werkgroep Communie en Vormsel

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007