Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 20 augustus - 2 september 2011

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


Afscheid kapelaan Maenen
Zondag 28 augustus is er gelegenheid na de Heilige Missen in Heer en De Heeg, om persoonlijk in de kerken afscheid te nemen van kapelaan R.Maenen.
In verband met dit afscheid zal de H.Mis in De Heeg om 11.30 uur beginnen en in Heer om 9.30 uur.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 34 & 35   20 augustus - 2 september 2011
Attentie
De H. Mis op zondag 28 augustus begint i.v.m. het afscheid van Kapelaan Maenen om 11.30u

ZATERDAG 20 augustus
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 21 augustus  -   Eenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
ZATERDAG 27 augustus
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 28 augustus   -   Tweeëntwintigste zondag door het ja
11.30 uur H.Mis met samenzang
Na de H. Mis gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Kapelaan R. Maenen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 34 & 35   20 augustus - 2 september 2011
Attentie
De Hoogmis op zondag 28 augustus begint i.v.m. het afscheid van Kapelaan Maenen om 9.30u

ZATERDAG 20 augustus
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Anneke Beckers-Rompelberg (offg)
   
ZONDAG 21 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Jef Nix, als 1e jaardienst voor Mirese Hermans-Schroders en kinderen Jeroen en Stacey, als 3e jaardienst voor Clim Weerts en voor ouders Houben-Essers


MAANDAG 22 augustus   -   H. Maagd Maria, Koningin
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie
   
DINSDAG 23 augustus   -   H. Rosa van Lima, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bertha Froyen-Meusen en voor Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 24 augustus   -   H. Bartholomeus, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. Sint Gerardus, voor beterschap
   
DONDERDAG 25 augustus   -   H. Jozef de Calasanz, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 26 augustus  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 27 augustus
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor priesterroepingen
   
ZONDAG 28 augustus   -  Tweeëntwintigste zondag door het jaar
09.30 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Annie Janssen-v.d. Bosch, als jaardienst voor overl. ouders Braken-Thehu en zoon Ber
Na de H. Mis gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Kapelaan R. Maenen
   
MAANDAG 29 augustus   -   Marteldood van de H. Johannes de Doper
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Nelissen-Quaden (vanwege verjaardag)
   
DINSDAG 30 augustus  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Henk Budy (offg) en Ludo Bastiaens (offg)

 
WOENSDAG 31 augustus  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. L.H. Lardenoye, B.H. Heuts en zoon Harrie
   
DONDERDAG 1 september  
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid van de verjaardag van dhr. Weijnen, voor de overl. van een familie en voor de zieken van een familie
   
VRIJDAG 2 september  
14.00 uur
Huwelijk Jack Philipsen en Joyce Duchateau
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overl. van de fam. Hanssen-Ernst, als jaardienst voor Albert Ringhs, voor Willy Custers (offg), José Claessens-Stroom, Jef Nix (offg), voor de overl. van een familie en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

AFSCHEID KAPELAAN R.MAENEN.
Zondag 28 augustus is er gelegenheid na de Heilige Missen in Heer en De Heeg, om persoonlijk in de kerken afscheid te nemen van kapelaan R.Maenen.

WEEKAGENDA

- maandag 22 augustus 20.00u, pastorie, vergadering kerkbestuur.
- zaterdag 27 augustus 9.00u, pastorie, Stichting Restauratie St. Petrus'   Banden.
- maandag 29 augustus 20.00u, pastorie, Bijbelgroep I.
- dinsdag 30 augustus 20.00u, pastorie, Parochieel Leven.

UITSTAPJE MISDIENAARS EN MARIAMEISJES

Zondag 28 augustus gaan onze misdienaars en mariameisjes, na het bijwonen van de H.Mis in Horst, met ouders per auto naar Toverland in Sevenum. Hier zullen zij afscheid nemen van kapelaan Maenen. Vertrek 8.45u vanaf kerkplein in Heer.

TOEDIENING H. VORMSEL

Op 10 december aanstaande om 18.00u zal door mgr. F. Wiertz in Heer het H. Vormsel worden toegediend. Ouders die hun kinderen willen laten vormen kunnen dit doorgeven aan het parochiebureau 043-3610028.

GEDOOPT

Op zondag 7 augustus werden in Heer gedoopt Raoul Mullers en Sem Bruls.
Mogen zij uitgroeien tot trouwe Christenen. Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN

8 augustus, Harie Heunen, 84 jaar, Laan in den Drink 37.
Moge hij nu delen in de heerlijkheid van de verrezen Heer.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007