Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 21 augustus - 3 september 2010

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 34 & 35   21 augustus - 3 september 2010
ZATERDAG 21 augustus
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
20.45 uur Neokatechumenaatsmis

 
ZONDAG 22 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Bèr Goessen
   
ZATERDAG 28 augustus
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 29 augustus   -   Tweeëntwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang


ATTENTIE!
Zaterdag 4 september zal er in De Heeg geen uitstelling zijn van het H.Sacrament en zullen er geen H.Missen worden opgedragen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 34 & 35   21 augustus - 3 september 2010
ZATERDAG 21 augustus
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Pierre Schurgers (offg)
   
ZONDAG 22 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor John Essers, als jaardienst voor overl. ouders Houben-Essers en als 2e jaardienst voor Clim Weerts
   
MAANDAG 23 augustus   -   H.Rosa van Lima, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Gerardus, voor Magda Roquet-Bouvrie, Bertha Froyen-Meusen en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 24 augustus   -   H.Bartolomeüs, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Elissen-Severeyns en voor Eduard-Willem Polak
   
WOENSDAG 25 augustus  -   H.Lodewijk
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Rompelberg (offg) en Eduard-Willem Polak
   
DONDERDAG 26 augustus  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 27 augustus   -   H.Monica
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 28 augustus
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Michel Wijnands (offg), Bert Thans (offg), Hein Spauwen (offg) en ouders Kostons-Alken, Ludy Kostons en Willy Schols
   
ZONDAG 29 augustus   -  Tweeëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor overl. echtel. Braken-Thehu en zoon Bèr, voor August Willemsen (offg) en Fien v.Lieshout-Heuts (offg)
   
MAANDAG 30 augustus 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Berth Nelissen-Quaden (vanwege verjaardag), voor overleden ouders en schoonouders en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 31 augustus 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor August Willemsen (offg), echtel. L.H.Lardenoye, B.H.Heuts en zoon Harrie
   
WOENSDAG 1 september 
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor dhr. Weijnen (vanwege verjaardag)
   
DONDERDAG 2 september  
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 3 september   -   H.Bernardus, abt en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen v.d. familie Hanssen-Ernst, voor José Claessens-Stroom, Willy Custers (offg), Jef Rompelberg (offg), voor Bertien Vranken-Wijnands en overl. fam. Vranken-Wijnands, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur, voor de zieken in de familie, en voor priesterroepingen
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN.
3 Augustus Pierre Heuts, 88 jaar, Creusenhofstraat 1.
13 Augustus Lies Heuts-Custers, 84 jaar, Croonenhoff.
Mogen zij nu thuis zijn bij de Hemelse Vader.

ONDERSCHEIDING VOOR HARRY VRANKEN
Harry Vrancken ontving hoge kerkelijke onderscheiding
Onderscheiding Harry Vrancken
Aansluitend aan de hoogmis in de kerk van Heer, op het feest van Maria Tenhemelopneming van zondag 15 augustus jl., ontving de heer Harry Vrancken de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice wegens zijn vele verdiensten voor kerk en samenleving van Heer.
Hij is o.a. vele jaren betrokken geweest bij de organisatie van de processie; hij heeft de bouwkundige begeleiding en toezicht uitgeoefend op diverse bouwkundige projecten zoals de restauratie van de kerkramen (2001), van de keermuur (2002-2003) en het dak (2004) van de St. Annaschool (eigendom van de parochie), de torens en het kerkdak (2003-2004) en het buitenschilderwerk van kapelanie, pastorie en St. Annaschool (2009-2010). Hij is adviserend lid van de Stichting Restauratie St. Petrus Banden, die momenteel gelden inzamelt ten behoeve van het binnenschilderwerk van de kerk.
Hij is betrokken geweest bij de organisatie van meerdere jubilea (van Mgr. Soudant, het Dameskoor en het seniorenkoor Ouch Jonk Geweis). Hij is een actief lid van de stichting Wegkruisen/Aanstraling Parochie Sint Petrus’ Banden. Hij zet zich in voor de carnavalsvereniging De Sjraveleirs en voor de Scouting en heeft meegewerkt aan de totstandkoming van gemeenschapshuis Aen de Wan. (Een meer uitgebreid overzicht van zijn activiteiten vindt u op www. parochieheer.nl).
Hij treedt nooit op de voorgrond maar is er altijd. Als hij aan iets begint, maakt hij het af en benadert allen om hem heen die mogelijkerwijze mee kunnen helpen; hij blijft lobbyen tot hij zijn doel heeft bereikt en probeert altijd mensen, verenigingen en de parochie aaneen te smeden.
De heer Harry Vrancken heeft de hoge kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice dan ook echt verdiend.
Het pastoraal team, het kerkbestuur en de parochianen wensen hem hiermee van harte proficiat.

FINANCIËLE JAARCIJFERS

Aangezien alle parochianen het volste recht hebben om te weten hoe de parochie er financieel voorstaat, maken wij de financiële jaarcijfers bekend van 2009. Daarbij is het goed om deze te vergelijken met die van voorgaande jaren en te zien welke inkomsten en uitgaven wij in dit lopende jaar verwachten. De bedragen zijn in euro’s uitgedrukt en hebben betrekking op de parochies van Heer en De Heeg samen. U vindt de  specificaties van genoemde cijfers op de website van Parochie Heer (klik hier). Het moge duidelijk zijn dat de cijfers niet zo rooskleurig zijn en wij er met zijn allen alles aan zullen moeten doen om de pastorale dienstverlening te kunnen continueren.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007