Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 33 & 34   17 - 30 augustus 2013
ZONDAG 18 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen


ZONDAG 25 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Tonny Dizy
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 33 & 34   17 - 30 augustus 2013
ZATERDAG 17 augustus
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Elly Retra-Urlings (offg), voor Marlies Mennen Hermse (offg) en voor het bruidspaar Ton Roquet en Marco van de Beeten die op 30 augustus hun jawoord zullen geven
   
ZONDAG 18 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Math Heuts en zoon Jacky, als jaardienst voor overl. ouders Beckers-Breuls, als jaardienst voor Adolph Beckers, Josefina Beckers-Hanssen en Virginie Beckers-Houberechts en voor het bruidspaar Ton Roquet en Marco van de Beeten die op 30 augustus hun jawoord zullen geven


MAANDAG 19 augustus   -   H. Johannes Eudes, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
 
DINSDAG 20 augustus   -   H. Bernardus, abt en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pierre Konings
   
WOENSDAG 21 augustus   -   H. Pius X, paus
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterzielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 22 augustus   -   H. Maagd Maria, koningin
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.i.v. H. Antonius

 
VRIJDAG 23 augustus   -   H. Rosa van Lima, maagd
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd, dat zij het geloof mogen leren kennen en waarderen
Aansluitend biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 24 augustus 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Marlies Mennen-Hermse (offg) en voor het bruidspaar Ton Roquet en Marco van de Beeten die op 30 augustus hun jawoord zullen geven
   
ZONDAG 25 augustus   -   Eenentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor overl. echtl. Braken-Thehu en zoon Ber, voor Sjra Munnichs (offg), voor ouders Houben-Essers en voor het bruidspaar Ton Roquet en Marco van de Beeten die op 30 augustus hun jawoord zullen geven
 
MAANDAG 26 augustus  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch
   
DINSDAG 27 augustus    -   H. Monica
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur

 
WOENSDAG 28 augustus   -   H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
DONDERDAG 29 augustus   -   Marteldood v.d. H. Johannes de Doper
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot Godsvertrouwen
   
VRIJDAG 30 augustus  
15.00 uur
Huwelijksmis bruidspaar Ton Roquet en Marco van de Beeten
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtl. L.H. Lardenoye, B.H. Heuts en zoon Harrie, voor Berth Nelissen-Quaden, vanwege verjaardag
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Zaterdag 17 augustus, 17.15u kerk en kapelanie, barbecue misdienaars.
- Maandag 26 augustus, 20.00u pastorie, kerkbestuursvergadering.
- Donderdag 29 augustus, 20.00u pastorie, Bijbelgroep.

OVERLEDEN   
- 20 juli, Sjef Paulssen, 86 jaar, Veldstraat 18c 22.
Moge hij in God geborgen zijn.

GEHUWD

- Vrijdag 9 augustus, kerkmeester Christian Kerckhoffs en Ying-Chia Liao.
- Maandag 12 augustus, Stefan van Sint Fiet en Petra Ubachs.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007