Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 33 & 34   8 - 21 augustus 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 8 augustus  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 9 augustus   -   Negentiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen en Fieny Penders-Scaf
   
ZATERDAG 15 augustus   -   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering vindt de kruidenwijding plaats
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 16 augustus   -   Twintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Fieny Penders-Scaf en voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 33 & 34   8 - 21 augustus 2009
ZATERDAG 8 augustus
15.30 uur H.Mis - viering 50-jarig huwelijksjubileum Pierre Mullenders en Annet Prikken
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Ger Janssen (offg)
   
ZONDAG 9 augustus   -   Negentiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Bertine Magermans-Ackermans (offg) en echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 10 augustus   -   H.Laurentius, diaken
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 11 augustus   -   H.Clara, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zielenheil van een familie
   
WOENSDAG 12 augustus   -   H.Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg) en Lies Paulissen-Meijers (offg)
   
DONDERDAG 13 augustus   -   HH.Pontianus, paus en Hippolytus, priester, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders  Jacobs-Moors, dochter Lena en voor Wim Bronckers
   
VRIJDAG 14 augustus   -   H.Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: voor mevr. Alken, Chrit v.d.Akker (offg) en voor de overledenen van de fam. Hacking
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 15 augustus   -   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
14.00 uur Huwelijksmis voor bruidspaar Roy Beckers en Carina Verspaget
19.15 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: als jaardienst voor Jean Canisius, als jaardienst voor Klaös en Lien Lahoye-Goessens en Jacques Lahoye, voor de overledenen van de fam. Hacking, Jean Blom (offg), Ronald Wetzels (offg), Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg), echtel. Albertz-Dirix, echtel. Heuts-Willems en voor Mia Retrae-Janssen
Tijdens deze viering worden kruiden gezegend
   
ZONDAG 16 augustus  -  Twintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Peeters-Bessems, als jaardienst voor Wim Habets en als jaardienst voor Maria Heuts-Segers
   
MAANDAG 17 augustus   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 18 augustus   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Adolph Becker, Josefina Becker- Hanssen en Virginie Becker-Hoebrechts
   
WOENSDAG 19 augustus   -   H.Johannes Eudes, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: uit dankbaarheid en voor een zekere intentie
   
DONDERDAG 20 augustus   -   H.Bernardus, abt en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor Pierre Konings
   
VRIJDAG 21 augustus   -   H.Pius X, paus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan van Zoeren (offg) en Chrit v.d.Akker (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
7 September, Mia Hover-Zwarts, 88 jaar, Neutronstraat 9.
Moge de hemelse rust en vrede nu haar deel zijn.

ORGELCONCERT
Vrijdag 14 augustus om 20.30 uur zal in de St.Petrus’Bandenkerk een orgelconcert worden gegeven door Rob Waltmans. Gratis entree. Na afloop zal om een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007