Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 32   4 - 17 augustus 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
Vanwege het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, is er 15 augustus een H.Mis om 19.00 uur
ZATERDAG 4 augustus  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 5 augustus   -   Achttiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
ZATERDAG 11 augustus  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 12 augustus   -   Negentiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
WOENSDAG 15 augustus   -   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
19.00 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Maike Noël-Starren
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 32   4 - 17 augustus 2007
ZATERDAG 4 augustus 
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Wetzels-Thans, voor Giel Heijnen (offg), Sjef Lutgens (offg), Tilla Thehu-Claessens en Maus Pirson-ter Linde (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 5 augustus   -   Achttiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties:
als jaardienst voor ouders Severeijns-Elissen en dochter Fieke, voor Harrie Heuts (offg), Maike Gerits-Houben (offg), Maus Pirson-ter Linde (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 6 augustus   -   Feest van de Gedaanteverandering van de Heer
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor een bijzondere intentie en voor de stervende zondaars
   
DINSDAG 7 augustus   -   H.Cajetanus, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin, Harold Meertens en Leonie Meertens-Prikken en voor de stervende zondaars
   
WOENSDAG 8 augustus   -   H.Dominicus, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld en José Penders-Klaassens
   
DONDERDAG 9 augustus   -   H.Teresia Benedicta a Cruce (Edith Stein), martelares, kloosterlinge en medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en voor de priesterzielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 10 augustus   -   H.Laurentius, diaken en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis ter ere van het H.Hart
Intenties: voor Louis Beckers, Lies Josquin, echtel. Brouwers-v.d.Boorn en zoon Chrit en voor heilige priesters
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten
 
ZATERDAG 11 augustus  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Wim Franssen, als jaardienst voor Klaös en Lien Lahoye-Goessens en Jacques Lahoye, voor Jeu Huiskes (offg) en voor Maus Pirson-ter Linde
   
ZONDAG 12 augustus  -   Negentiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als 1e jaardienst voor Dennis Aarts, als jaardienst voor Marie Heuts-Segers, als jaardienst voor Wim Habets, voor Truia Houben-Essers (offg), Liza Janssen-Ritchi (offg), echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), echtel. Welzen-Walraven, Maus Pirson-ter Linde (offg) en voor het zieleheil van een familie
   
MAANDAG 13 augustus   -   HH.Pontianus, paus en Hippolytus, priester en martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Frijns, overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 14 augustus   -   H.Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Albert Ringhs (offg), voor het zieleheil van een familie en voor alle zielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 15 augustus  -   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor Wiel Prikken (offg), Maike Gerits-Houben (offg), echtel. Heuts-Willems en echtel. Albertz-Dirix
Tijdens deze viering vindt de kruidenwijding plaats.
Ook meegebrachte kruiden kunnen tijdens de viering worden gewijd.
   
DONDERDAG 16 augustus   -   H.Stefanus van Hongarije
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Peeters-Bessems, voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en voor een bijzondere intentie
   
VRIJDAG 17 augustus   -   Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Dennis Aarts (offg) en Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
Leon Gerets, 48 jaar, Meendaal 129 en Leon Schurgers, 76 jaar, Gronsvelderweg 140.
Moge God hen hebben opgenomen in het eeuwig Vaderhuis.

WEEKAGENDA
Maandag 6 augustus, 11.00 uur, pastorie: Bespreking met werkgroep ziekenbezoek.
Dinsdag 14 augustus, 14.00 uur, pastorie: Vergadering Gezinsmisclub.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Dinsdag 14 augustus, 20.30 uur, Eucharistieviering parochiekerk De Heeg.
Op woensdag 15 augustus is er geen eucharistieviering voor de leden van het Neokatechumenaat.

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUW HEER
De opbrengst van deze collecte tijdens de kerkdiensten van 1 en 2 juli bedroeg € 338.55.
Dank aan de gevers!

ORGELCONCERT
De onlangs opgerichte Stichting Orgelkring Heer/Maastricht organiseert in samenwerking met de Stichting Orgelvrienden Limburg in de kerk van Heer een orgelconcert op vrijdagavond 10 augustus a.s. om 20.00 uur. Entree: vrije gave.
De organist Arno Kerkhof zal onderstaand programma ten gehore brengen: Ricercar del secundo tono (Hans Leo Hassler); Thema mit 6 Variationen in Es-dur, hob. XVII:3 (Joseph Haydn); Toccata d-moll, BWV 913; toccata-adagio-fuga 1 – adagio – fuga II (Johann Sebastian Bach); Flöten-Concert in F-dur; allegro maestuoso – adagio- rondo allegretto (Christian Heinrich Rinck); Choralvorspiel und Fuge ûber “O Traurigkeit, O Herzeleid” (Johannes Brahms); Offertoire en do majeur (Louis-James-Alfred Lefébure Wely).

AANMELDING 1e H.COMMUNIE EN VORMSEL
Kinderen die het komend schooljaar in groep 4 zitten op een basisschool buiten Heer of De Heeg en die de 1e H.Communie willen doen, kunnen worden aangemeld bij het parochiebureau. Kinderen die in schooljaar 2007-2008 in groep 8 zitten van een basisschool buiten Heer of De Heeg en die het Sacrament van het H.Vormsel wensen te ontvangen, kunnen eveneens nu bij het parochiebureau worden aangemeld.
Voor (email-)adres, telefoonnummer en openingstijden, zie onder de kop “Parochieberichten”.

ALPHA-CURSUS
Eind september zullen we met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof. Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Data: Donderdagavonden van 27 september t/m 29 november 2007.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Zaaltje onder de kerk van De Heeg, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis “De Boeckel”.
Kosten. Vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau Heer, tel. (O43) 361 00 28, parochiebureau@heerdeheeg.nl

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van dinsdag 25 maart t/m vrijdag 4 april 2008 wordt voor de parochianen van Heer en De Heeg een bedevaartsreis naar Israël georganiseerd, met mooie excursies en verblijf in goede hotels. Tijdens deze elfdaagse rondreis wordt het noorden en midden van het H.Land bezocht. Zo zien de deelnemers het groene Galilea, Jeruzalem, Bethlehem en het Dode Zeegebied. Men ziet met eigen ogen de plaatsen waar Jezus is geboren, wonderen verrichtte, heeft geleden, is gestorven en verrezen. De bakermat van het geloof dus en van onze beschaving.
De reis staat onder leiding van pastoor Horsch en mevr. Marie José Sullot.
Heeft u belangstelling voor deze reis, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. Sullot, tel. 4090272 (privé) of 3610028, pastorie Heer op maandag, dinsdag en donderdag.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007