Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

LinksVanwege de vakantie verschijnt de digitale ParochieAgenda tweewekelijks.
Van 1 juli tot 12 september zullen er in parochie De Heeg
geen doordeweekse H.Missen opgedragen worden
(met uitzondering van dinsdag 15 augustus)

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 32   5 - 18 augustus 2006
ZATERDAG 5 augustus  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 6 augustus   -   Feest van de Gedaanteverandering van de Heer
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZATERDAG 12 augustus  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 13 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
DINSDAG 15 augustus   -   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens deze viering wordt de “kroetwusch” gezegend en uitgereikt
   
Tot en met 12 september zullen er in parochie De Heeg
doordeweeks geen H.Missen opgedragen worden, ivm. de vakantie
(met uitzondering van dinsdag 15 augustus)
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 32   5 - 18 augustus 2006
ZATERDAG 5 augustus
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Jan Ritterbex, voor overl. ouders Wetzels-Thans, Anny Essers-Haenen (offg), Giel Heuts (offg), May Nefkens-Aerts (offg), Harry Weerts (offg) en Huub Pluymakers (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
ZONDAG 6 augustus - Feest van de Gedaanteverandering van de Heer
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Severeijns-Elissen en dochter Fieke, voor Harrie Heuts (offg), echtel. Welzen-Walraven, Jef Westenberg (offg), Godfried Willems (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze vieringen wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
MAANDAG 7 augustus - HH.Sixtus II, paus en gezellen, Martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jaak Boesten, Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, Harold Meertens en Leonie Meertens-Prikken en voor Louis Beckers
DINSDAG 8 augustus - H.Dominicus, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld en uit dankbaarheid ter ere van de H.Antonius
WOENSDAG 9 augustus - H.Teresia Benedicta a Cruce (Edith Stein), martelares en kloosterlinge, medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bertha Weijenberg-Overhof (offg) en voor de bekering van de zondaars
DONDERDAG 10 augustus - H.Laurentius, diaken en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jeanne Nelissen-Quaden en voor echtel. Brouwers-v.d.Boorn en zoon Chrit
VRIJDAG 11 augustus - H.Clara, maagd
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. v.d.Bosch-Savelberg en kinderen en voor Lies Josquin
ZATERDAG 12 augustus
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Sjef Lutgens, als 1e jaardienst voor mevr. Debie-Amory, als jaardienst voor Klaös en Lien Lahoye-Goessens en Jacques Lahoye, als jaardienst voor Wim Habets, voor Tilla Thehu-Claessens, Leo Aarts (offg), Tos Heuts (offg), Math. Sarneel (offg) en voor Harry Weerts (offg)
ZONDAG 13 augustus - Negentiende zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: vvoor overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Brouwers-v.d.Boorn en zoon Chrit en als jaardienst voor echtel. Welzen-Walraven
MAANDAG 14 augustus - H.Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Frijnts-van Gastel, Louis Beckers en voor Jaak Boesten
DINSDAG 15 augustus - Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: voor Marie Heusschen-van Engelshoven (offg), Rinus Nouse (vanwege buurt), Tiny Gulikers-Jorissen (offg), Huub Sistermans, echtel. Albertz-Dirix en voor echtel. Heuts-Willems
Tijdens deze viering wordt de “kroetwusch” gezegend
WOENSDAG 16 augustus - H.Stefanus van Hongarije
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Peeters-Bessems en ter ere van de H.Jozef uit dankbaarheid
DONDERDAG 17 augustus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
VRIJDAG 18 augustus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Adolph Becker, Josefina Becker-Hanssen en Virginie Becker-Hoeberechts, voor Lies Josquin, Jeanne Nillesen-Quaden, overl. echtpaar Rie en Jan Fievez- van Es (offg) en voor Jef Toorens

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS DE HEEG
De zondagen 17 september, 8 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.


GEDOOPT

Zondag 2 juli jl. werd in de parochiekerk van Heer gedoopt: Dion Demmers, Uiverstraat 18.
Moge hij gesterkt door dit sacrament uitgroeien tot een oprecht en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden: Proficiat!


OVERLEDEN

23 Juli, Lieke de Ree-Krutzen, 75 jaar, Veldstraat 18A.
Moge zij bij de hemelse Vader zijn opgenomen, in Zijn rijk van de eeuwige vrede.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT

Donderdags om 20.15 uur: Woordviering.
Zaterdags om 20.30 uur: Eucharistieviering.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.


ZEGENING “KROETWUSCH”

Tijdens de eucharistieviering op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, dinsdag 15 augustus, worden in onze twee parochiekerken de kruidenboeketten de zgn “kroetwusch” gezegend en uitgereikt.
Doel van dit gebruik is om Gods zegen te vragen over alle planten, opdat zij tot geneesmiddel en voedsel mogen dienen van mens en dier. In onze provincie is de kroetwusch traditioneel ook een beschermmiddel tegen blikseminslag.
De band met het feest van Maria Tenhemelopneming is mogelijk te vinden in het feit dat de apostelen volgens een vrome legende, in het graf van Maria in plaats van haar lichaam een overdaad van geurende bloemen aantroffen.
Parochianen kunnen tijdens de viering ook door hen zelf meegebrachte kruiden ter zegening aanbieden.


HERSTEL BESCHADIGDE GLAS-IN-LOODRAMEN KERK HEER

De indertijd door onbekenden beschadigde glas-in-loodramen in de doopkapel en toiletruimte, van de St. Petrus Bandenkerk, zijn inmiddels hersteld.
Deze ramen en de overige glas-in-loodramen van de zijkapellen zijn uit veiligheidsoverwegingen nu voorzien van een beschermende beglazing.
De totale kosten voor deze voorzieningen bedroegen ruim € 11.000.—
Deze kosten komen geheel voor rekening van de parochie!
Heel veel dank aan die parochianen, die voor dit speciaal doel in de kosten hebben bijgedragen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007