Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 32 & 33   4 - 17 augustus 2012
ZONDAG 5 augustus   -   Achttiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Jose Claessens-Stroom
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
ZONDAG 12 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 32 & 33   4 - 17 augustus 2012
ZATERDAG 4 augustus
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Michel Narinx, als zeswekendienst voor Anna Weekers-Meesters, als 4e jaardienst voor Lieske Meesters-Severeijns, als jaardienst voor overl. ouders Wetzels-Thans, voor Harry Vrancken (offg) en voor de echtl. Thehu-Claessens
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 5 augustus   -   Achttiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor ouders Severeijns-Elissen en dochter Fieke, voor Jean Heuts (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


MAANDAG 6 augustus   -   Gedaanteverandering van de Heer
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Harold Meertens en Leonie Meertens-Prikken, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 7 augustus   -   HH. Sixtus II, paus en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd dat zij het geloof mag leren kennen en waarderen
   
WOENSDAG 8 augustus   -   H. Dominicus, ordestichter
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld en overl. ouders Alken-Piters
   
DONDERDAG 9 augustus   -   H. Teresia Benedicta a Cruce (Edith Stein), martelares en kloosterlinge, medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Marie Geijselaers-Royen (offg)
   
VRIJDAG 10 augustus   -   H. Laurentius, diaken en martelaar
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

20.15 uur Orgelconcert door Jo Louppen
   
ZATERDAG 11 augustus   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Klaös en Lien Lahoye-Goessens en Jacques Lahoye en voor Wim Jacobs (offg)
   
ZONDAG 12 augustus   -  Negentiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst Pierre Meertens, voor de echtl. Welzen-Walraven en voor Pierre Heuts en Maria Heuts-Segers
   
MAANDAG 13 augustus   -   HH. Pontianus, paus en Hippolytus, priester, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en voor Wim Bronckers en tot intentie van de H.Bernadette
   
DINSDAG 14 augustus   -   H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg), voor Pater van Osch, voor Pastoor Moonen en voor het zieleheil van een familie

 
WOENSDAG 15 augustus   -   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor mevr. Alken, voor echtl. Albertz-Dirix, voor Wim Jacobs (offg), voor overl. ouders Douven-Wimmers, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Tijdens de viering zal de Kroedwusj worden gezegend
   
DONDERDAG 16 augustus   -   H. Stefanus van Hongarije
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Harry Vrancken (offg)
   
VRIJDAG 17 augustus  
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Jef Nix (offg) en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Heilig Vormsel te Parochie Heer en De Heeg- schooljaar 2012-2013

Beste ouders/verzorgers,

Het einde van het schooljaar nadert. Uw zoon/dochter zit volgend schooljaar in groep 8. In deze groep is het mogelijk dat uw zoon/dochter deelneemt aan het Heilig Vormsel. Met deze brief willen we u hier alvast informatie over verstrekken.

Data Vormselviering
De vormselviering zal in de kerk van de Parochie Heer plaatsvinden en staat in schooljaar 2012-2013 gepland op:
            zaterdag 15 december 2012 om 18.00 uur

Datum Presentatieviering
Op zaterdag 17 november om 17.45 uur zal een presentatieviering plaatsvinden in de Kerk van de parochie Heer.

Catechese
Voorafgaande aan deze viering zal uw zoon/dochter catechese ontvangen. Afhankelijk van de school, vindt deze catechese plaats op school of in de parochiezaal van de kerk in De Heeg.
De indeling is als volgt:
•    Basissschool De Vlinderboom            Op school, onder lestijd.
•    De Perroen, De Suringar, De Schans, De Kring en de parochiegroep          
                                                         in de parochiezaal onder de kerk in De Heeg.
De catechese start in de tweede week van oktober 2012.
Welke dag en tijd de catechese plaatsvindt, krijgt u t.z.t. nog bericht van.

Kosten
Er wordt een bijdrage gevraagd voor deelname aan het catechesetraject:
-    als u deelneemt aan de kerkbijdrage (met een minimum van € 8,- per maand): € 15,-
-    als u niet deelneemt aan de kerkbijdrage: € 50,-

Aanmelding
Het door u ontvangen aanmeldingsformulier (samen met de betaling) kunt u de volgende data (in week 36 en 37) inleveren bij het parochiebureau:
•    Dinsdag 4 en 11 september 2012 van 14.00 – 17.00 uur
•    Donderdag 6 en 13 september 2012 van 14.00 – 17.00 uur.
Bent u verhinderd, neem dan contact op Mevr. M. Sullot-Godding van het parochiebureau (043 – 361 00 28) om een andere dag/tijdstip af te spreken.


Met vriendelijke groet,

Werkgroep Communie en Vormsel

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007