Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 32 & 33   7 - 20 augustus 2010
ZATERDAG 7 augustus
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
20.45 uur Neokatechumenaatsmis

 
ZONDAG 8 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Bèr Goessen
   
ZATERDAG 14 augustus
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 15 augustus   -   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 32 & 33   7 - 20 augustus 2010
ZATERDAG 7 augustus
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Elisabeth Coninx-Walraven, als jaardienst voor overl. ouders Wetzels-Thans, voor Harold Meertens en Leonie Meertens-Prikken (vanwege verjaardag), Pierre Schurgers (offg), Ria Swakhoven-Kerkhofs (offg) en voor Jan en Wies Vromans-Aussems (offg)
   
ZONDAG 8 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Rinus en Roos Stallenberg-Ramaekers (offg), echtel. Welzen-Walraven, overl. ouders Frijnts-v.Gastel en voor alle overledenen van de fam. Frijnts-v.Gastel
   
MAANDAG 9 augustus   -   H.Teresia Benedicta a Cruce (Edith Stein), martelares en kloosterlinge;  Medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 10 augustus   -   H.Laurentius, diaken en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ronald Wetzels (offg) en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 11 augustus  -   H.Clara, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 12 augustus   -   H.Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 13 augustus   -   HH.Pontianus, paus en Hippolytus, priester; Martelaren
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en Wim Bronckers en voor overl. ouders v.d.Bosch-Savelberg en Dresens-Boessen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 14 augustus
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Klaös en Lien Lahoye-Goessens en Jacques Lahoye, als 1e jaardienst voor mevr. Debats-Henkes, voor Henk Perée (offg) en Chrit Wilders (offg)
   
ZONDAG 15 augustus   -  Achttiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: als zeswekendienst voor Paula Dassen-Wijnands, als jaardienst voor Maria Heuts-Segers, voor Pierre Hofman (offg), Maria Retrae-Janssen, Wim Habets en echtel. Albertz-Dirix
   
MAANDAG 16 augustus  -   H.Stefanus van Hongarije
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Peeters-Bessems, mevr. Alken, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, echtel. Retrae-Janssen, Bert Retrae en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 17 augustus 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jean Canisius
   
WOENSDAG 18 augustus  
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Adolph Becker, Josefina Becker-Hanssen en Virginie Becker-Hoeberechts en voor Harry Decker (offg)
   
DONDERDAG 19 augustus   -   H.Johannes Eudes, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 20 augustus   -   H.Bernardus, abt en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Douven-Wimmers en voor Pierre Konings
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op 18 juli werd in De Heeg gedoopt Dean Kerff, Smissenhaag 30.
Op 1 augustus in Heer: Eva Montforts. Dorpstraat 2 Moelingen.
Mogen zij beiden opgroeien tot blijde christenen.
Dopelingen, ouders en familie: Proficiat.

OVERLEDEN
7 Juli, Annie Pinckers-Geurtjens, 84 jaar, St.Servatiusweg 55.
Moge zij het hemelse rijk zijn binnengegaan.

ORGELCONCERT PETRUSBANDENKERK
Vrijdag 13 augustus om 20.15 uur zal organiste Anja Hendrikx een orgelconcert verzorgen in de St. Petrus'Bandenkerk.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007