Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 32 & 33   2 - 15 augustus 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen, m.u.v. 15 augustus
ZATERDAG 2 augustus  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 augustus   -   Achttiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 5e jaardienst voor Hennie Snijder, en voor Patrick Wysoczanski
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 9 augustus  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 10 augustus   -   Negentiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
13.00 uur Poolse H.Mis
   
VRIJDAG 15 augustus   -   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
19.00 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zegening van ‘Kroedwusj’
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 32 & 33   2 - 15 augustus 2008
ZATERDAG 2 augustus
14.00 uur H.Mis uit dankbaarheid t.g.v. 50-jarig huwelijksjubileum echtpaar Sjir Aarts-Hendriks
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor John van Gastel, als jaardienst voor overl. ouders Wetzels-Thans, voor Trees Ubags-Loyson (offg) en Trina Muijtjens-Wijnands
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 augustus   -   Achttiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Netta Thoma-Ackermans, als jaardienst voor ouders Severeijns-Elissen en dochter Fieke, als 2e jaardienst voor Miep Haesen, voor Lies Jorissen-Essers (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 4 augustus   -   H.Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor Maria Retrae-Janssen (offg), Pie Vranken (offg) en Tilla Thehu-Claessens
   
DINSDAG 5 augustus   -   Kerkwijding van de basiliek van Marie de Meerdere
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 6 augustus   -   Feest van de Gedaanteverandering van de Heer
15.00 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
DONDERDAG 7 augustus   -   HH. Sixtus II, paus en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Froijen-Meusen, voor Harold Meertens en Leonie Meertens-Prikken en voor een bijzondere intentie
   
VRIJDAG 8 augustus   -   H.Dominicus, priester
11.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Patrick Dupondt en Patricia Valq
13.30 uur Huwelijksmis bruidspaar Dennis Bonten en Nicole Vandenboorn
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld, voor Fien van Engelshoven-Dirix (offg), Cato Toorens-Ackermans en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
20.15 uur Orgelconcert door Jean Pierre Steijvers
   
ZATERDAG 9 augustus  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Catharina Muijtjens- Wijnands en als jaardienst voor Klaös en Lien Lahoye-Goessens en Jacques Lahoye
   
ZONDAG 10 augustus  -   Negentiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Lieske Meesters-Severeijns, als jaardienst voor Maria Heuts-Segers, voor echtel. Welzen-Walraven, voor de zieken van de parochie en uit dankbaarheid t.g.v. een 45-jarig huwelijksjubileum
   
MAANDAG 11 augustus   -   H.Clara, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pie Vranken (offg) en dat jonge mensen hun hart openen voor Christus en de Kerk
   
DINSDAG 12 augustus   -   H.Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 13 augustus   -   HH.Pontianus, paus en Hippolytus, priester, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg) en overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers
   
DONDERDAG 14 augustus   -   H.Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin, overl. ouders Frijnts- van Gastel en voor een bijzondere intentie
   
VRIJDAG 15 augustus   -   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: voor mevr. Alken, voor Lies Josquin, echtel. Albertz-Dirix en echtel. Heuts-Willems
Tijdens deze viering zegening van ‘Kroedwusj’
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

KERKCOLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUWEN
De vorige maand gehouden kerkcollecten voor het groot-onderhoud van onze kerkgebouwen bracht in De Heeg op € 234.20, in Heer € 1353.70.

ZEGENING ‘KROEDWUSJ’
Op 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming herdenkt de Kerk dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Aan dit feest is in meerdere parochies het oude gebruik gekoppeld van de zegening van de ‘Kroedwusj’, kruidenbossen met veldkruiden. De gezegende kruiden beschermen volgens traditie tegen allerlei soorten onheil, zoals blikseminslag. De zegening en uitreiking van de kruiden vindt plaats in onze twee parochiekerken, tijdens de eucharistievieringen op vrijdag 15 augustus.
Het is ook mogelijk zelf geplukte kruiden in de kerk te laten zegenen.

TOEDIENING H.VORMSEL EN 1E H.COMMUNIE
Zaterdagavond 13 december a.s. zal in de parochiekerk Heer het H.Vormsel worden toegediend aan kinderen uit de parochies Heer en De Heeg.
Zondag 3 mei 2009 zullen kinderen in de parochiekerk Heer hun 1e H.Communie kunnen ontvangen en op donderdag 21 (Hemelvaartasdag) en zondag 24 mei 2009, kinderen in de parochiekerk De Heeg.
Ouders van kinderen die geen onderwijs volgen op de RK-basisscholen in Heer en De Heeg, die wensen dat hun kinderen dit jaar worden gevormd, of komend jaar hun 1e H.Communie willen ontvangen, kunnen zich voor informatie wenden tot het parochiebureau pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur. (telefoon 361 00 28)
Opgemerkt wordt dat i.v.m. de noodzakelijke voorbereiding van de kinderen, niet te lang kan worden gewacht met de aanmelding van de kinderen.

ALPHA-CURSUS
25 September a.s. wordt op de donderdagavonden weer gestart met een zogenaamde Alpha-cursus. Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen die zelden of nooit in de kerk komen. In tien avondbijeenkomsten, die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven, over de kern van het christelijk geloof. Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Tijd: 18.30 tot 22.00 uur.
Plaats: onder de kerk van De Heeg-Maastricht, Roserije 400, links vóór de ingang van Gemeenschapshuis “De Boeckel”.
Kosten: Vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau Heer, tel. 043 361 00 28, parochiebureau@heerdeheeg.nl

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007