Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 31 & 32   25 juli - 7 augustus 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 25 juli  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 26 juli   -   Zeventiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
   
ZATERDAG 1 augustus   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 2 augustus   -   Achttiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 31 & 32   25 juli - 7 augustus 2009
ZATERDAG 25 juli
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Antoinette Meerstad-Nelissen (offg), Ger Janssen (offg), Jan van Zoeren offg) en voor Guillaume Beckers
   
ZONDAG 26 juli   -   Zeventiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Anna Essers-van Kesteren (offg), Jean Thans (offg) en voor echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 27 juli   -   Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 28 juli   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot godsvertrouwen
   
WOENSDAG 29 juli   -   H.Marta
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ronald Wetzels (offg)
   
DONDERDAG 30 juli   -   H.Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
VRIJDAG 31 juli   -   H.Ignatius van Loyola
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: voor Pierre Douven (uit dankbaarheid), Chrit v.d.Akker (offg) en voor de zieken en eenzamen in de parochie
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 1 augustus   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Jef Rompelberg, voor Agnes Quaden-Radschilder (offg) en als jaardienst voor overl. ouders Wetzels-Thans
Tijdens de viering collecte voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 2 augustus  -  Achttiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Severeijns-Elissen en dochter Fieke, voor Leon Vranken (offg), overl. ouders Houben-Essers, voor Math. Essers (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering collecte voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 3 augustus   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen, Jean Blom (offg), Pierre Smeets (offg) en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 4 augustus   -   H.Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens
   
WOENSDAG 5 augustus   -   Kerkwijding van de basiliek van Maria de Meerdere
15.00 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Giel Heuts
   
DONDERDAG 6 augustus   -   Feest van de Gedaanteverandering van de Heer
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht naar zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 7 augustus   -   H.Cajetanus, priester - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Harold Meertens en Leonie Meertens-Prikken, voor Lies Schuffelers-Nelissen (offg), voor Bertien Vrancken-Wijnands en overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands, voor Wies Vromans-Aussems (offg), Chrit v.d.Akker (offg) Jef Rompelberg (offg), voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
1 Juli Fieny Penders-Scaf, 69 jaar, uitvaartdienst De Heeg 6 juli.
11 Juli, Maria Essers-Wouters, 87 jaar, uitvaartdienst Heer 16 juli.
12 Juli, Mia Lebesque-Crousen, 82 jaar, uitvaartdienst Heer 17 juli.
Mogen zij nu de eeuwige vreugde van Gods heerlijkheid ervaren.

OPBRENGST KERKCOLLECTEN
De kerkcollecten voor het schilderwerk van onze twee parochiekerken brachten in de maand juli in Heer op € 172.57, in De Heeg € 230.15.

TOEDIENING H.VORMSEL 2009 EN VIERING EERSTE H.COMMUNIE 2010 IN HEER EN DE HEEG
De vormselviering voor kinderen uit Heer en De Heeg zal dit jaar in de parochiekerk van Heer plaats vinden op zaterdag 12 december a.s. Kinderen die onderwijs volgen op de basisscholen De Schans, De Kring, De Burght en Joppenhof zijn hierover reeds via de school middels een brief en aanmeldingsformulier gfeinformeerd. Ouders van kinderen die niet via genoemde scholen onderwijs ontvangen en toch wensen dat hun kind dit jaar in Heer wordt gevormd, worden verzocht zich hiervoor -liefst zo spoedig mogelijk - in verbinding te stellen met het parochiebureau, tel. 361 00 28. Voorafgaand aan de viering zullen de kinderen in september a.s. catechese ontvangen.

De viering van de 1e H.Communie in Heer en De Heeg zal geschieden in de maand mei komend jaar. Ook hierover zijn de kinderen van groep 4 die onderewijs ontvangen op de basisscholen De Schans, De Kring, De Burght en Joppenhof via een brief en aanmeldingsformulier geinformeerd. Ouders van kinderen die niet in genoemde scholen het basisonderwijs volgen en hun kinderen toch willen laten deelnemen aan de communieviering in Heer of De Heeg, worden verzocht zich hiervoor zo spoedig mogelijk te melden aan het parochiebureau, tel. 361 00 28. Voorafgaand aan de viering zullen de kinderen catechese ontvangen, die na de kerstvakantie in januari 2010 zal starten.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007