Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 30   21 juli - 3 augustus 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 21 juli  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de fam. Op den Camp, fam. Bours, fam. Worms en voor Ronald Smith
   
ZONDAG 22 juli   -   Zestiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
ZATERDAG 28 juli  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Carla Biesmans-Willems
   
ZONDAG 29 juli   -   Zeventiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties:
als 4e jaardienst voor Henny Snijder
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 30   21 juli - 3 augustus 2007
ZATERDAG 21 juli 
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Schreurs-Muijtjens, als jaardienst voor echtel. Ummels-Mennens en voor Jean Huysmans (offg)
   
ZONDAG 22 juli   -   Zestiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties:
als jaardienst voor Helena Barbara Ummels-Mennens, als jaardienst voor Lieke de Ree-Krutsen en voor Maike Gerits.Houben (offg)
   
MAANDAG 23 juli   -   H.Birgitta, kloosterlinge, medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 24 juli   -   H.Christoffel, martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, als jaardienst voor Lambèr Geijselaers en voor Dennis Aarts (offg)
   
WOENSDAG 25 juli   -   H.Jakobus, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Geest, voor José Penders-Klaassen en Guillaume Beckers
   
DONDERDAG 26 juli   -   HH.Joachim en Anna, ouders van de H.Maagd Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe offg), overl. ouders Frijnts-van Gastel en uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
VRIJDAG 27 juli   -   Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis ter ere van het H.Hart
Intenties: voor Wiel Prikken (offg), Jef Prikken v.d.Boorn en Lies Josquin
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten
 
ZATERDAG 28 juli 
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Miep Haesen en voor Dorien Bruls-Bremers (offg)
   
ZONDAG 29 juli  -   Zeventiende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties:
als jaardienst voor echtel. Brouwers.v.d.Boorn en zoon Chrit, als jaardienst voor echtel. Welzan-Walraven, voor Truia Houben-Essers (offg), Frans Vissers (offg) en voor Jean Thans (offg)
   
MAANDAG 30 juli   -   H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor ouders Nelissen-Janssen, voor overl. ouders Eggen-Heijnen en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 31 juli   -   H.Ignatius van Loyola
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Hubert Bos (offg) en Louis Beckers
   
WOENSDAG 1 augustus  -   H.Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ger Eggen (offg) en Paul Penders
   
DONDERDAG 2 augustus   -   H. Petrus Julianus Eymard, priester
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: ter ere van de H.Jozef, voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg), Horrie Aerts en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 3 augustus   -   Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Lies Josquin, Agnes ten Haaf-Fievez (offg), Bertien Vrancken-Wijnands en de overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands, Cato Toorens-Ackermans (offg), Jef Toorens, voor de zielen in het vagevuur, voor roepingen tot het priesterschap, het diakonaat en het religieuze leven en voor een zekere intentie
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 1 juli werden in de St. Petrus’ Bandenkerk te Heer gedoopt
Sem Bruinen Moselborg 43 en Myrthe Vriezelaar Waaygaard 15.
In Heer werden op zondag 8 juli gedoopt: Daniël Burlet, Burg. Kessensingel A 35 en Taro van der Laan, Keersboomgaard 18.
In Heer werd op zondag 15 juli gedoopt: Ryan Nickel, A.v.Scharnlaan N19.
Door het H.Doopsel werd hen een plaats gegeven in de levensgemeenschap met Jezus Christus.
Mogen de dopelingen opgroeien tot blijde en trouwe christenen!
Ouders en familieleden proficiat!

OVERLEDEN
2 Juli, Wim Franssen, 48 jaar, Goudvinkstraat 72.
7 Juli, Lambèr Kerssemeeckers, 88 jaar, Grubbeveld.
7 Juli, Maus Pirson-ter Linde, 63 jaar, Beeldsnijdersdreef 18.
13 juli, Ed Schiepers, 65 jaar, Dorpstraat 39.
Moge God hen hebben opgenomen in Zijn hemels vaderhuis.

ORGELCONCERT
De onlangs opgerichte Stichting Orgelkring Heer / Maastricht organiseert in samenwerking met de Stichting Orgelvrienden Limburg in de kerk van Heer een orgelconcert op vrijdagavond 10 augustus 2007 om 20.00 uur. Entree: vrije gave.
De organist Arno Kerkhof zal onderstaand programma ten gehore brengen:
Ricercar del secundo tono (Hans Leo Hassler);
Thema mit 6 Variationen in Es-dur, hob. XVII:3 (Joseph Haydn);
Toccata d-moll, bwv 913; toccata - adagio - fuga I - adagio - fuga II (Johann Sebastian Bach);
Flöten-Concert in F-dur; allegro maestuoso - adagio - rondo allegretto (Christian Heinrich Rinck);
Choralvorspiel und Fuge über "O Traurigkeit, o Herzeleid" (Johannes Brahms);
Offertoire en do majeur (Louis-James-Alfred Lefébure-Wely).

ALPHA-CURSUS
Eind september zullen we met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof. Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Data: Donderdagavonden van 27 september t/m 29 november 2007.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Zaaltje onder de kerk van De Heeg, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis “De Boeckel”.
Kosten. Vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau Heer, tel. (O43) 361 00 28, parochiebureau@heerdeheeg.nl

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van dinsdag 25 maart t/m vrijdag 4 april 2008 wordt voor de parochianen van Heer en De Heeg een bedevaartsreis naar Israël georganiseerd, met mooie excursies en verblijf in goede hotels. Tijdens deze elfdaagse rondreis wordt het noorden en midden van het H.Land bezocht. Zo zien de deelnemers het groene Galilea, Jeruzalem, Bethlehem en het Dode Zeegebied. Men ziet met eigen ogen de plaatsen waar Jezus is geboren, wonderen verrichtte, heeft geleden, is gestorven en verrezen. De bakermat van het geloof dus en van onze beschaving.
De reis staat onder leiding van pastoor Horsch en mevr. Marie José Sullot.
Heeft u belangstelling voor deze reis, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. Sullot, tel. 4090272 (privé) of 3610028, pastorie Heer op maandag, dinsdag en donderdag.

KERKBIJDRAGE: SAMEN DE PAROCHIE DRAGEN
Doopsels, Eerste H.Communievieringen, Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de aanwezigheid van een goed verzorgd kerkgebouw, de parochiepriesters en de diaken, en de inzet van vele vrijwillige medewerkers. En, net zoals in uw huishouden, kunnen de nodige voorzieningen er niet zijn zonder financiële basis.
Zodoende is het noodzakelijk om een beroep te doen op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de Parochie. U kunt uw bank machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand een vast bedrag over te maken op het rekeningnummer van Parochie St. Petrus' Banden - Maastricht: 11.98.00.039.
Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen, het richtbedrag is echter € 96,00.
Dit richtbedrag (geadviseerd door Bisdom Roermond) wordt ook wel de 'minimum Kerkbijdrage' genoemd, omdat bij € 96,00 of meer op jaarbasis de kosten voor Huwelijks- en Rouwdiensten niet in rekening zullen worden gebracht, uitgezonderd bijkomende kosten zoals voor versiering, koor, avondwake en zeswekendienst, dienst in een crematorium of op een begraafplaats buiten de parochie.
Bij huwelijksdiensten gelden nog aanvullende voorwaarden:
Wanneer ouders of een bruidspaar dat minder dan drie jaar samenwoont voldoende aan de kerkbijdrage meedoen (d.w.z. € 84,- per jaar in 2005 en 2006; € 96,- per jaar m.i.v. 2007) zijn de kosten nihil.
Doen zij mee, maar voor minder dan genoemde bedragen, dan wordt een evenredig deel in rekening gebracht.
Samenwonenden die langer dan drie jaar niet meer bij de ouders wonen, worden als een zelfstandig huishouden beschouwd en worden geacht zelf in staat te zijn aan de Kerkbijdrage mee te doen.
Sommige mensen beschouwen de Kerkbijdrage als een soort verzekering tegen de kosten voor een huwelijks- of uitvaartdienst. De Kerkbijdrage is echter bedoeld om de parochieactiviteiten in het algemeen mogelijk te maken (te vergelijken met de contributie van een club of vereniging).
Als een teken van dankbaarheid voor de bijdrage komt het Kerkbestuur wat tegemoet in de kosten. Het is dus niet juist om te denken in termen zoals "recht op korting" of "recht op vrijstelling van betaling".
Deze regeling brengt met zich mee, dat het kan voorkomen dat gedeeltelijk kosten in rekening worden gebracht voor een huwelijks- of uitvaartdienst , hoewel gedurende meerdere jaren Kerkbijdrage is betaald, echter minder dan het minimum voor vrijstelling.

AANMELDING 1E H.COMMUNIE EN VORMSEL
Kinderen die het komend schooljaar in groep 4 zitten op een basisschool buiten Heer of De Heeg en die de eerste Heilige Communie willen doen, kunnen worden aangemeld bij het Parochiebureau.
Kinderen die in schooljaar 2007-2008 in groep 8 zitten van een basisschool buiten Heer of De Heeg, en die het Sacrament van het H.Vormsel wensen te ontvangen, kunnen eveneens nu bij het Parochiebureau worden aangemeld.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007