Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

LinksVanwege de vakantie verschijnt de digitale ParochieAgenda tweewekelijks.
Van 1 juli tot 12 september zullen er in parochi De Heeg
geen doordeweekse H.Missen opgedragen worden.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 30   22 juli - 4 augustus 2006
ZATERDAG 22 juli
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 23 juli - Zestiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
ZATERDAG 29 juli
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 30 juli - Zeventiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Tot en met 12 september zullen er in parochie De Heeg
doordeweeks geen H.Missen opgedragen worden, ivm. de vakantie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 30   22 juli - 4 augustus 2006
ZATERDAG 22 juli
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Harry Weerts, als jaardienst voor Helena Barbara Ummels-Mennens, als jaardienst voor Giel en Fina Quaedvlieg-Willems, voor Leo Aarts (offg), Tiny Gulikers-Jorissen (offg) en Bèr Maessen
ZONDAG 23 juli - Zestiende zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
MAANDAG 24 juli - H.Christoffel, martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en als jaardienst voor Lambert Geijselaers
DINSDAG 25 juli - H.Jakobus, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Guillaume Beckers (offg) en voor heilige priesters
WOENSDAG 26 juli - HH.Joachim en Anna, ouders van de H.Maagd Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Huub Sistermans, Berth Nelissen-Quaden, overl. ouders Frijnts-van Gastel, uit dankbaarheid en t.g.v. een verjaardag
DONDERDAG 27 juli - Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
VRIJDAG 28 juli
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Nelissen-Janssen, als jaardienst voor Anna Snijders-Franssen, voor Lies Josquin, Netta Willems-Hendrikx en voor Hay Peters (offg)
ZATERDAG 29 juli
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als vooravondviering van de Zeventiende Zondag door het jaar, als zeswekendienst voor Pie Piters, als 1e jaardienst voor Jan Ropers, als 1e jaardienst voor Leo Walraven, voor Harry Weerts (offg) en voor overl. ouders Eggen-Heijnen
ZONDAG 30 juli - Zeventiende zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Brouwers-v.d.Boorn en zoon Chrit en als jaardienst voor echtel. Welzen-Walraven
MAANDAG 31 juli - H.Ignatius van Loyola, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
DINSDAG 1 augustus - H.Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
WOENSDAG 2 augustus - H.Eusebius van Vercelli, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Huub Sistermans en Jan Dolders (offg)
DONDERDAG 3 augustus
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pierre Konings (offg)
VRIJDAG 4 augustus - H.Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, Paul Penders, Lies Josquin, Jeanne Nillesen-Quaden, Tilla Thehu-Claessens, Bertien Vrancken-Wijnands en fam. Vrancken-Wijnands, echtel. Heije-Houben en echtel. Cortjens-Souren, overledenen van de fam. Schins-Berden, Anna Bastens-Darding (offg), overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUM DE HEEG
De eerstvolgende doopdatum is zondag 17 september a.s. Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.


OVERLEDEN

1 juli, Harrie Heuts, 72 jaar, Dorpstraat 107 B01.
4 juli, Jean Thans, 63 jaar, Einsteinstraat 21.
6 juli, Miep Haesen, 56 jaar, woonachtig te Elsloo.
10 juli, Jaak Boesten, 74 jaar, Banniersborg 39A.
13 juli, Kaatje Bleize-Verstappen, 73 jaar, Vinkenslag.
Mogen zij voor altijd delen in het eeuwige leven bij de Hemelse Vader.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT

Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007