Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 30 & 31   21 juli - 3 augustus 2012
ZONDAG 22 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 29 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Truus Muytjens (vanwege verjaardag)
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 30 & 31   21 juli - 3 augustus 2012
ZATERDAG 21 juli
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Henk Budy, als jaardienst voor echtl. Schreurs-Muijtjens, als jaardienst voor echtl. Ummels-Mennens, als 1e jaardienst voor Bertie Soudant-Rademakers, voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg) en voor Michel Narinx (offg)
   
ZONDAG 22 juli   -   Zestiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Helena Barbara Ummels-Mennens en voor Michel Narinx (offg)


MAANDAG 23 juli   -   H. Birgitta, kloosterlinge, medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Leo Horsch en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 24 juli   -   H. Christoffel, martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
   
WOENSDAG 25 juli   -   H. Jakobus, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Harry Vrancken (offg)
   
DONDERDAG 26 juli   -   HH. Joachim en Anna, ouders v.d. H. Maagd Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Henk Budy (offg) en uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag
   
VRIJDAG 27 juli   -   Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en voor de bekering van een gezin
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 28 juli   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Truus Selbach-Bastiaens (offg) en voor Michel Narinx (offg
   
ZONDAG 29 juli   -  Zeventiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Antoon Dassen, als jaardienst voor echtl. Welzen-Walraven en voor Michel Narinx (offg)
   
MAANDAG 30 juli   -   H. Petrus Chrysologus, bisshop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Eggen-Heijnen, voor Pater van Osch, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag en tot intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 31 juli   -   H. Ignatius van Loyola, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: tot intentie van de H. Antonius

 
WOENSDAG 1 augustus   -   H. Alfonsus Maria de' Liguori, bisschop en kerkleraar
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg)
   
DONDERDAG 2 augustus   -   H. Eusebius van Vercelli, bisschop
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Harrie Aerts en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 3 augustus  
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overledene van fam. Hanssen-Ernst, voor Pater van Osch, voor José Claessens-Stroom, voor de zielen in het vagevuur, voor de bekering van een gezin en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
- 2 juli, Thijs Vrancken, 93 jaar, Demertstraat 34.
Moge hij het eeuwig geluk ondervinden in het hemels Vaderhuis.

GEDOOPT

Op zondag 8 juli zijn in Heer gedoopt:
- Kailan en Quenten Beckers, Welsdaal 106b
- Noa Rijswijk, Slackegaard 89.
Op zondag 15 juli zijn in De Heeg gedoopt:
- Djethro Dierks, Welsdaal 114a
- Zoë Hoyen, Bogaartsborg 16.
Mogen zij uitgroeien tot trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familie van harte proficiat.

WEEKAGENDA

- Maandag 30 juli, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

GROOTONDERHOUD

De in de maand juli gehouden collecten voor het grootonderhoud van de kerkgebouwen brachten op in De Heeg € 61,00 en in Heer € 454,96.

PAROCHIEBEDEVAART ISRAEL

Van 9 t/m 18 april 2013 is het mogelijk deel te nemen aan een parochiebedevaart naar Israel. Tijdens deze rondreis worden het midden en het noorden van het H. Land bezocht. We bezoeken de heilige plaatsen in Galilea en het Dode Zee-gebied. Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met het parochiebureau, tel. 043-3610028, e-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007