Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 30 & 31   23 juli - 5 augustus 2011
ZATERDAG 23 juli
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechumenaatsmis

 
ZONDAG 24 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZATERDAG 30 juli
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 31 juli   -   Achttiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 30 & 31   23 juli - 5 augustus 2011
ZATERDAG 23 juli
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de familie Bosch-Cimmermans en kleinzoon Thimo
   
ZONDAG 24 juli   -   Zeventiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Artur Jaron, als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
   
MAANDAG 25 juli   -   H. Jakobus, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Lies Coninx-Walraven, Mieke Beckers-Meertens (offg), Magda Roquet-Bouvrie, Hein Spauwen (offg)
   
DINSDAG 26 juli   -   HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg), uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
WOENSDAG 27 juli   -   Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overl. ouders Eggen-Heijnen en  voor een bijzondere intentie
   
DONDERDAG 28 juli  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 29 juli   -   H. Marta
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
Aansluitend biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 30 juli
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
ZONDAG 31 juli   -  Achttiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 1 augustus  -   H. Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ansje van de Bosch-Vissers (offg), overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen (offg)
   
DINSDAG 2 augustus   -   H. Petrus Julianus Eymard, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Harrie Aerts, Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 3 augustus  
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 4 augustus   -   H. Johannes Maria Vianney, Pastoor van Ars, priester
In de ochtenduren wordt de H. Comunnie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens, voor de zieken van een familie, voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 5 augustus   -   Kerkwijding v.d. Basiliek van Maria de Meerdere
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor José Claessens-Stroom, Willy Custers (offg), t.e.v. het H. Hart voor de overledenen van de familie Hanssen-Ernst, voor de zielen in het vagevuur, voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
- Op zondag 10 juli werd in Heer door het Sacrament van het H. Doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen Lyam Heuts, Kerkegaard 57.
- Op zondag 17 juli werd in De Heeg door het Sacrament van het H. Doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen Vinnie Lenaerts, Ellecuylgaard 96.
Dopelingen ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN

- 13 juli, Bertie Soudant-Rademakers, 82 jaar, Croonenhoff.
- 2 juli, Dora Snel-Roumans, 89 jaar, Banniersborg 17.
Moge de Hemel nu voor altijd hun thuis zijn.

OPBRENGST COLLECTE

De opbrengst van de in deze maand gehouden collecte voor het groot-onderhoud van de kerkgebouwen bedroeg in Heer € 380,92. In De Heeg € 55,93.

WEEKAGENDA

- Donderdag 4 augustus, 20.00u zaaltje kerk De Heeg: Doopvoorbereiding.

H. VORMSEL

Op 10 december aanstaande om 18.00u zal door Mgr. F. Wiertz in Heer het H. Vormsel worden toegediend. Ouders die hun kinderen willen laten vormen kunnen dit doorgeven aan het Parochiebureau: 043-3610028.

MUTATIES KERKBESTUUR

- Met ingang van 1 juli jl. is dhr. Marc Bosch benoemd tot lid van het kerkbestuur.
- Dhr. F. van Duurling heeft zijn lidmaatschap van het kerkbestuur beëindigd.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007